Taakherschikking

 
Wie doet wat op de huisartsenpost? En kan dat slimmer? Welke zorg levert bijvoorbeeld de huisarts en welke zorg kan net zo goed of beter door een andere professional worden geleverd? En hoe organiseer je dat? Hier vindt u voorbeelden die laten zien hoe de inzet van de juiste professional voor de juiste taak de werkdruk op de huisartsenpost kan beïnvloeden.
Acute zorg en ANW-zorg

Samenwerking thuiszorg en huisartsenpost

Een bijzondere samenwerking tussen Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) en Aafje Thuiszorg is van start gegaan. Op verzoek van de RHD verricht Aafje in de avonden en weekenden medische handelingen bij klanten thuis. Lees verder

Dossier ouderenzorg

Inzet eerstelijnsverpleegkundige

HAP Harderwijk schakelt in de avonden en weekenden een eerstelijnsdeskundige in voor een aantal consulten, waar het gaat om het behandelen van ‘eenvoudige’ klachten. Denk bijvoorbeeld aan een wond hechten of een enkel verbinden. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet verpleegkundig specialist of physician assistant

HAP Midden-Holland zet in het weekend een verpleegkundig specialist of een physician assistant in. Zij doen consulten met enkelvoudige klachten van een beperkte complexiteit en met een lage urgentie. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet wijkverpleegkundige

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg en de Spoedeisende Hulp van het Zuyderland Ziekenhuis zetten in de ANW-uren wijkverpleegkundigen in. De wijkverpleegkundigen bezoeken de patiënt thuis in plaats van de huisarts. Dit ontlast de huisartsen en voorkomt opnames in het ziekenhuis. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet wijkverpleegkundige

HAP Harderwijk schakelt op afroep een wijkverpleegkundige van Icare in voor visites als er sprake is van laagdrempelige handelingen. Ook zoekt de wijkverpleegkundige namens de post naar een eerstelijnsbed voor een patiënt als daar acuut vraag naar is. Lees verder