Projecten

 
Zoals u op deze website kunt zien, zijn er al veel oplossingen voor de problemen in de acute zorg in de praktijk gebracht. Een groot aantal complexe en minder complexe ideeën is echter nog niet in de praktijk getest. Denk aan een verbreding van het dagvenster of een andere werkverdeling tussen huisartsenpost, spoedeisende hulp en regionale ambulancevoorziening.

Ook hier zijn LHV, InEen en VPhuisartsen mee aan de slag. Op deze pagina leest u meer over deze pilots. Een deel van de pilots is al gestart, maar voor een aantal pilots worden nog locaties gezocht. Heeft u belangstelling om zelf een pilot uit te voeren? Neem dan contact op.

Wachtkamer

Alleen U1 en U2 in de nacht

Wij zoeken een huisartsenpost die in een pilot kan onderzoeken wat er gebeurt als zij alleen urgente hulpvragen (U1 en U2) toelaten tijdens de nachtdiensten. Verlaagt dit de werkdruk en wat is het effect in de dagpraktijk?
Lees verder

Andere verdeling van diensten

Tevens zoeken we een huisartsenpost die in een pilot kan onderzoeken of een andere invulling van (contractuele verplichting tot) diensten in de nachten een oplossing kan zijn. 
Lees verder

Triage

Zorgcoördinatie

In Friesland en in Zwolle wordt geëxperimenteerd met zorgcoördinatie. De patiënt kan met zijn acute zorgvraag terecht bij één callcentrum. De triagist verwijst de patiënt vervolgens naar de plek waar hij het beste geholpen kan worden. Zo kan de juiste zorg op de juiste plek worden geleverd.
Lees verder

Triage

Eén loket voor basis spoedeisende zorg

Wij zoeken een huisartsenpost die in een pilot wil experimenteren met één loket voor basis spoedeisende zorg: de spoedeisende medische dienst (SEMD).
Lees verder