Samenwerking in de keten

 
In de ANW-uren vinden patiënten met allerlei zorgvragen hun weg naar de huisartsenpost. Dan is het handig om ook de expertise van professionals uit bijvoorbeeld de ggz of de ouderenzorg beschikbaar te hebben. Hier vindt u een aantal voorbeelden van samenwerking met andere zorgverleners en leest u hoe u dit kunt organiseren.
Acute zorg en ANW-zorg

Eén balie voor spoed

Huisartsenposten Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis tekenden op 6 februari een intentieovereenkomst om samen één balie voor spoed te realiseren. Lees verder

ggz

Inzet ggz-triagist

Belt iemand met psychische klachten naar de Huisartsenpost Noord-Limburg? Dan verbindt de triagist - na het uitsluiten van somatiek - de patiënt door naar een ggz-triagist op het callcenter. Die onderzoekt via een beslisboom wat nodig is. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet wijkverpleegkundige

HAP Oostelijk Zuid-Limburg zet samen de SEH van het Zuyderland Ziekenhuis in de ANW-uren op afroep een wijkverpleegkundige in van Meander Thuiszorg. Het gaat dan om eenvoudige medische handelingen of het bepalen van de zorgvraag. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet wijkverpleegkundige

HAP Harderwijk schakelt op afroep een wijkverpleegkundige van Icare in voor visites als er sprake is van laagdrempelige handelingen. Ook zoekt de wijkverpleegkundige namens de post naar een eerstelijnsbed voor een patiënt als daar acuut vraag naar is. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Samenwerking met SEH

HAP Hellegat bevindt zich in een dunbevolkt gebied en kent 2 locaties. De HAP van de locatie Dirksland zit in hetzelfde gebouw als de SEH. Het personeel hiervan heeft met elkaar afspraken gemaakt over de bezetting in de nachtelijke uren. Lees verder