Wisseling tijdens dienst

 
Huisartsen kunnen bij Huisartsenpost Apeldoorn twee ‘soorten’ diensten draaien: een consultdienst op de huisartsenpost zelf en een visitedienst bij meerdere mensen thuis. Voorheen werd een huisarts de hele dag ingeroosterd voor een van deze twee diensten. Tegenwoordig worden ze gecombineerd. Een huisarts heeft dan een halve dag consultdienst en een halve dag visitedienst.

Waarom

Huisartsen ervaren de werkdruk van een consultdienst vaak als hoog. Op sommige dagen zit de wachtkamer helemaal vol en is de dienstdoende huisarts acht uur lang onafgebroken in de weer. Een visitedienst wordt als wat rustiger ervaren, omdat de huisarts ook onderweg is en zodoende wat ruimte heeft tussen de visites in.

Doel

Door verschillende diensten te combineren, wordt de werkdruk over de dag verdeeld en krijgt de huisarts meer afwisseling in het werk.

Resultaat

Huisartsen van de Huisartsenpost Apeldoorn vinden het prettig om halverwege de dag van dienst te wisselen. Ze geven aan dat deze maatregel inderdaad zorgt voor verdeling van de werkdruk en meer variatie.

Aanpak

Het idee werd geopperd tijdens een werkoverleg tussen de huisartsen. Iedereen reageerde enthousiast en sindsdien vindt er een wisseling van diensten plaats halverwege de dag.

Er waren geen speciale afspraken nodig met de huisartsen, de diensten werden opgenomen in het rooster. Wil een huisarts toch liever een hele dag consultdienst of visitedienst? Dan regelt hij of zij dit onderling met een collega die bereid is om een dienst te ruilen. 

Tijdpad

Deze maatregel is eenvoudig en snel door te voeren. Er is slechts een overleg voor nodig tussen de huisartsen. Werkt het niet naar tevredenheid, dan is maatregel zo weer teruggedraaid.

Aandachtspunt

Houd er rekening mee dat een dienst kan uitlopen. De wisseling verloopt dan niet strikt volgens planning. Wees daar flexibel in.

Contactpersoon

Joost Siegelaar, voorzitter coöperatie bestuur. Bereikbaar via jsiegelaar@me.com of 055 529 49 00.