Visite rijden door verpleegkundig specialist acute zorg

 
De huisartsen van de huisartsenposten Enschede moeten 's avonds en in de weekenden veel huisbezoeken afleggen voor relatief eenvoudige klachten. Het idee ontstond om hiervoor de verpleegkundig specialisten acute zorg in te zetten die al op de posten werken. Een pilot moest laten zien of dit even veilig was voor de patiënt.

Waarom

Op de huisartsenpost werken al langere tijd verpleegkundig specialisten acute zorg die vanuit de ambulancedienst zijn gedetacheerd. Tijdens de samenwerking ontstond het idee om hen in bepaalde gevallen in te zetten voor het rijden van visites, in plaats van een huisarts. Zo zou de werkdruk bij de huisartsen op de post kunnen worden verlaagd.

Doel

Doel was om vast te stellen of het inzetten van verpleegkundig specialisten in plaats van huisartsen voor het rijden van visite doelmatig was en even veilig voor de patiënt. Dit werd de insteek van een pilot waaraan een onderzoek was gekoppeld. Dit werd mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Resultaat

De pilot heeft aangetoond dat ongeveer de helft van de visites die door een huisarts worden gedaan, door een verpleegkundig specialist kunnen worden overgenomen. De patiënten waarderen de visites van de verpleegkundig specialisten met gemiddeld een 8,6. Ook het merendeel van de huisartsen is tevreden over de inzet van verpleegkundig specialisten bij visites. Zij beoordeelden de visites met een hoog rapportcijfer en ervaarden een afgenomen werkbelasting. De geleverde zorg door de verpleegkundig specialisten was in grote lijnen even doelmatig als de zorg door de huisarts. Ook bleek dat deze werkwijze even veilig is voor de patiënt. Een belangrijk resultaat, omdat de veiligheid voor de patiënt voorop staat.

Daarnaast is gebleken dat de verpleegkundig specialisten voor meer ingangsklachten het consult op de huisartsenpost kunnen doen dan dat zij tot nu toe deden. Dit levert niet per se minder werkdruk op, maar wel een gevarieerder werkpakket voor iedereen. Ingangsklachten die altijd door een huisarts worden gedaan, kunnen nu namelijk ook eens door een verpleegkundig specialist worden gedaan, en andersom.

Voor meer informatie kunt u het onderzoeksrapport raadplegen.

Aanpak

Na een maand voorbereiding is de pilot in zes maanden (oktober 2016-maart 2017) uitgevoerd bij de huisartsenpost in Enschede. De opzet van de pilot was om de verpleegkundig specialisten van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 23.30 uur in te zetten voor het rijden van bepaalde visites. Er zijn afspraken gemaakt en protocollen vastgesteld op basis waarvan de visites werden toegewezen aan de huisarts of aan de verpleegkundig specialist. Op basis van 24 ingestelde ingangsklachten mocht de verpleegkundig specialist visite gaan rijden onder regie van de huisartsen.
Om goede uitspraken te kunnen doen over doelmatigheid en veiligheid, moesten er 350 visites worden gereden. Al snel bleek dat er op die dagen te weinig visites waren die ze konden overnemen. Om de pilot te laten slagen, zijn ze ook in de weekenden visites gaan rijden. Dit leverde tijdens de pilot extra werkdruk op voor de verpleegkundig specialisten, omdat zij in het weekend ook al bepaalde consulten op de post doen.

Aandachtspunten

Deze aanpak valt of staat met de beschikbaarheid van verpleegkundig specialisten acute zorg. Er zijn in de regio Twente helaas te weinig verpleegkundig specialisten te vinden om deze werkwijze voort te kunnen zetten. Voor andere regio’s kan dit anders liggen. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de pilot wellicht worden meegenomen in maatregelen voor het verlagen van de werkdruk overdag.
De pilot in Enschede is uitgevoerd met (zeer ervaren) verpleegkundig specialisten acute zorg. Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen of de resultaten van de pilot over te nemen zijn voor andere (typen) verpleegkundig specialisten. Het kan voor een huisartsenpost interessant zijn om te onderzoeken welk type ingangsklachten ze door welk type verpleegkundig specialist kunnen laten overnemen.

Contactpersoon

Jacqueline Noltes, (algemeen) directeur huisartsenposten Enschede-Oldenzaal en huisartsenpost Hengelo, bereikbaar via j.noltes@hdt-oost.nl, 088-5551100 (ma, di, do).