Teruggeven van spiegelinformatie aan huisartsen

 
De huisartsenposten Enschede Oldenzaal en de huisartsenpost Hengelo geven huisartsen zogenoemde spiegelinformatie terug. Dat betekent dat zij een aantal gegevens krijgen over patiënten die naar de huisartsenpost zijn geweest. Zij kunnen dit vergelijken met de gegevens van andere praktijken. Huisartsen kunnen mogelijke oorzaken van de verschillen nagaan en oplossingen hiervoor zoeken. Ook kunnen zij in gesprek gaan met ‘veelbellers’. Hierdoor kan het aantal laag-urgente vragen op de huisartsenpost dalen.

Waarom

De huisartsenposten Enschede Oldenzaal en de huisartsenpost Hengelo kregen de afgelopen jaren steeds vaker hulpvragen met een lage urgentie. Maar ook telefoontjes omdat de eigen huisarts overdag onvoldoende bereikbaar was, of ‘oneigenlijke’ hulpvragen, zoals recepten die niet zijn overgekomen of röntgenbriefjes die niet klaarliggen. Zij wilden de huisartsen inzicht hierin geven zodat deze zelf kunnen bijdragen aan oplossingen.

Doel

Het doel is om huisartsen meer bewust te maken van het gebruik van hun patiënten van de huisartsenposten. Zij kunnen dan nadenken over oorzaken en tot oplossingen komen, in de hoop dat uiteindelijk het aantal laag-urgente en oneigenlijke hulpvragen daalt.

Resultaat

De spiegelinformatie is nog te kort geleden beschikbaar gesteld aan de huisartsen om het effect op de werkdruk op de huisartsenpost al te kunnen vaststellen. Wel is bekend dat de spiegelinformatie wordt besproken in de hagro’s. Men is nieuwsgierig geworden naar de achtergrond van de onderlinge verschillen en wil als het kan verbeteringen aanbrengen. Enkele huisartsen hebben de gegevens van de veelbellers onder hun eigen patiënten opgevraagd.

Aanpak

Begin 2017 hebben de huisartsenposten aan het bedrijf Topicus gevraagd of het mogelijk was om met een spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ van ieder gewenst tijdvak bepaalde gegevens over het bezoek aan de huisartsenposten naar boven te halen. Die gegevens moeten uiteraard eerst geregistreerd zijn. Daarom is samen met de ledenraad (de vertegenwoordigers van alle huisartsengroepen) vastgesteld wat belangrijke informatie is om aan huisartsen terug te geven. Dit heeft erin geresulteerd dat zij de volgende spiegelinformatie krijgen:

  • hoeveel bezoeken er in een bepaalde periode zijn geweest vanuit hun praktijk;
  • welke urgentie-categorieën (U0 t/m U5);
  • welke leeftijdscategorieën;
  • welke klachten;
  • wie de veelbellers (alleen uit de eigen praktijk) waren en met welk type klachten zij belden;
  • hoe de meldingen verdeeld waren over avond, nacht en weekend;
  • hoeveel zelfverwijzers er waren per praktijk.

Huisartsen krijgen de gegevens van alle praktijken. De cijfers worden gerelateerd aan de grootte van de praktijk, zodat ze met elkaar vergelijkbaar zijn. Aanvankelijk was niet te zien welke gegevens bij welke praktijk hoorden. Vorig jaar heeft de ledenraad toestemming gegeven om dit transparant te maken. Iedereen ziet nu wat de ‘grootverbruikers’ zijn, en de verschillen tussen praktijken van vergelijkbare grootte. Deze transparantie kan een gesprek op gang brengen tussen de betrokken huisartsenpraktijken over de oorzaken hiervan. Waarom belt een patiënt bijvoorbeeld om 17.05 uur met een oorpijn die hij al de hele dag heeft? Bellen patiënten vaker ’s avonds de huisartsenpost als de dokter ’s middags een waarnemer had? Een aantal huisartsengroepen geven aan dat ze het zinvol vinden om daar nader onderzoek naar te doen.

Daarnaast kan de huisarts in gesprek gaan met ‘veelbellers’ om te kijken of zij minder vaak de huisartsenpost zouden kunnen benaderen. Eventuele afspraken die zij hierover met een patiënt maken, kunnen ze via een ‘zorgmemo’ in het systeem van de huisartsenpost kenbaar maken.

De huisartsen krijgen de gegevens periodiek, per half jaar. Bij de start van het traject hebben zij de gegevens over heel 2016 en de eerste helft van 2017 gekregen. Er wordt gewerkt aan een dashboard waarop de huisarts de gegevens van zijn eigen praktijk realtime kan bekijken. Zij kunnen dan sneller handelen.

Contactpersoon

Jacqueline Noltes, (algemeen) directeur huisartsenposten Enschede-Oldenzaal en huisartsenpost Hengelo, bereikbaar via j.noltes@hdt-oost.nl, 088-5551100 (ma, di, do).