Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH’er)

 
De huisartsenpost Oude IJssel in Doetinchem werkt met triagisten die opgeleid zijn tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH’er). Een SOH’er is een triagist of doktersassistent die opgeleid wordt om veelvoorkomende klachten te behandelen en daarmee werk uit handen te nemen van de huisarts.

Waarom

Net als op veel plekken in het land, wordt ook in Doetinchem een toenemende werkdruk op de huisarts ervaren.

Doel

Met de inzet van de SOH werd beoogt de werkdruk voor de huisartsen te verlagen.

In Doetinchem wordt gewerkt met een gecombineerde afdeling voor consulten en het callcenter. Deze manier van werken is een perfect uitgangspunt om met SOH’ers aan de slag te gaan.

De 14 klachten die momenteel in de opleiding worden geleerd zijn: Allergische huidreactie, Bijt- en brandwonden, Corpus alienum huid, Enkeldistorsie, Keelpijn, Mictieklachten vrouw, Neusbloeding, Neustampon, Schaafwond, Scheur- en snijwonden, Sinusklachten en verkoudheid, Subunguaal hematoom, Tand door lip, Teenletsel, Tekenbeet, Wespen-, bijen-, insectensteek. De klachten zijn heel duidelijk gekaderd en de behandeling moet worden geautoriseerd door de dienstdoende arts. Door werknemers op te leiden tot SOH’er worden voordelen ervaren m.b.t. werkplezier en werkdruk. Het is niet aantoonbaar dat het minder inzet van huisartsen oplevert.

Resultaat

Inmiddels bestaat de groep SOH’s uit 10 werknemers waarvan er nog 3 in opleiding zijn. Het animo is erg groot en er moesten zelfs werknemers teleurgesteld worden. Op de post worden voordelen ervaren m.b.t. de werkdruk en het werkplezier. Vanwege het grote succes is de SOH inzet inmiddels uitgebreid met de vrijdagavonden en wordt in het weekend van 9.00-21.00 uur ook een SOH’er ingezet. De SOH-opleiding is ook een manier om werknemerstevredenheid te vergroten en mogelijk een van de oplossingen voor het personeelstekort onder triagisten. Ook in de huisartsenpraktijken wordt steeds meer gewerkt met SOH’ers en worden dezelfde voordelen ervaren.

Aanpak

De huisartsenpost in Doetinchem ziet de SOH als een aparte functie met bijbehorende kwaliteitseisen. Dat betekent dat de post faciliteert in tijd en opleidingskosten. De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten en een praktijkstage. Wanneer de praktijkstage begint loopt de aanstaande SOH’er één dienst boventallig mee en oefent daarna het praktijkleren in de weekenden overdag. Deze keuze is gemaakt omdat er dan een telefoonarts aanwezig is die de leerdoelen kan aftekenen.

Aandachtspunt

Een goede registratie en meeting van aantal verrichting door de SOH’ers vraagt nog aandacht. De post weet niet nauwkeurig wat de productie is momenteel, want naast alleen SOH-taken doen SOH’ers ook triagewerk, het verzorgen van labonderzoek en het ondersteunen van de huisarts in het spreekuur. De productie voor specifiek SOH-klachten lijkt op een gemiddelde van 2 verrichtingen per uur te liggen. Momenteel buigt een werkgroep zich over verbreding en verdieping van taken en bevoegdheden. De huidige protocollen van de post vragen nog om een controle door de huisarts is de mening van de huisartsenpost Doetinchem.

Contactpersoon

Monique Pastoor, accountmanager Leerpunt KOEL via m.pastoor@leerpuntkoel.nl.

Kees Vedder, Manager Huisartsenpost Doetinchem via k.vedder@bvzorg.nl