Spiegelinformatie over bezoeken

 
Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP Oost-Brabant) beschikt over informatie die waardevol kan zijn als stuurinformatie voor de huisartsen in de dagpraktijk. De huisartsenpost geeft informatie terug aan de huisartsen over patiënten met de hoogste bezoekfrequentie en het aantal telefoontjes aan de post tussen vijf en zes uur ’s middags.

Twee onderwerpen geeft HAP Oost-Brabant terug aan de huisartsen:

1. Het aantal bezoeken per patiënt. Specifieker: de patiënten met de hoogste bezoekfrequentie.
Het aantal bezoeken aan de huisartsenpost verschilt per persoon. De een komt bijvoorbeeld eens in de vijf jaar, de ander tien keer in een jaar. Met een monitorprogramma als Kliqview kan een uitdraai gemaakt worden met het aantal bezoeken per patiënt.

Deze lijst kan gedeeld worden met de huisarts van de patiënt. Die ziet dan hoe vaak  de patiënt de huisartsenpost heeft bezocht en of het aantal bezoeken verklaarbaar is. Is het aantal bezoeken hoog? En is er vaak geen sprake van spoed? Dan kan de huisarts hierover in gesprek gaan met de patiënt.

2. Het aantal telefoontjes aan de huisartsenpost tussen vijf en zes uur ’s middags.
Als om vijf uur de telefoonlijnen opengaan, ontstaat er meestal per direct een wachtrij. Kennelijk wachten sommige patiënten totdat de huisartsenpost opengaat.

Als veel patiënten van een huisarts al vroeg de huisartsenpost bellen, kan dit betekenen dat de bereikbaarheid van die huisarts ’s middags niet op orde is. De huisarts kan de informatie van zijn praktijk vergelijken met de benchmark en zelf zijn conclusies trekken.

Waarom

Het idee bestond dat er een relatief klein aantal notoire veelbezoekers was die mogelijk beter in gesprek zouden kunnen gaan met de eigen huisarts. Daarnaast hoorde HAP Oost-Brabant van patiënten die tussen vijf en zes met de post bellen dat de eigen huisarts een bandje op had staan met de boodschap dat er uitsluitend voor dringende spoed gebeld mocht worden.

Doel

Een periodieke terugkoppeling naar de huisarts over het aantal bezoeken van een patiënt kan ‘onnodige’ bezoeken in de toekomst helpen voorkomen en de huisarts reflectie geven over zijn bereikbaarheid overdag.

Resultaat

Het is onbekend wat het effect is van de terugkoppeling. Het is een maatregel die je eenvoudig kunt doorvoeren onder de noemer ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Toch stellen de huisartsen het erg op prijs om de uitdraai met de vier of vijf meest ‘veelbezoekers’ te ontvangen. Wat ermee te doen, is natuurlijk geheel aan de eigen huisarts.

Contactpersoon

Geert-Jan van Holten, huisarts en medisch manager Huisartsenposten Oost-Brabant, locaties Oss en Uden. Bereikbaar via g.vanholten@hapoostbrabant.nl of 06 55 844 280.