Samenwerking thuiszorg en huisartsenpost

 
Begin februari startte een bijzondere samenwerking tussen Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) en Aafje Thuiszorg. Op verzoek van de RHD verricht Aafje in de avonden en weekenden medische handelingen bij klanten thuis.

Waarom

De samenwerking met de thuiszorg geeft de RHD meer ruimte voor patiënten met meer spoedeisende problematiek.

Ook aan de patiënten wordt tegemoet gekomen met de deskundige hulp thuis. Zij hoeven niet meer naar het ziekenhuis toe voor medische zorg die zij ook thuis kunnen krijgen.

Doel

Het doel van deze samenwerking is daling van de werkdruk op de RHD en een efficiënter gebruik van de huisartsenpost, doordat er meer tijd vrijkomt voor meer spoedeisende casuïstiek.

Daarnaast leidt deze klantgerichte aanpak tot meer tevreden patiënten.

Aanpak

Op verzoek van de RHD verricht Aafje Thuiszorg medische handelingen bij patiënten thuis in de ANW-uren. Het gaat om medische zorg die ook makkelijk thuis kan plaatsvinden, zoals het wisselen van katheters of glucosecontrole.

Er is een directe lijn voor intercollegiaal overleg, zodat er altijd een juiste afstemming is over de benodigde zorg.

Resultaat

In februari 2019 ging de samenwerking van start en de eerste ervaringen zijn positief.

De huisartsen droegen gelijk al veel handelingen over aan Thuiszorg Aafje en zijn blij met minder visites.

De eerste ervaring is dat er nu sprake is van de juiste zorg door de juiste professional, met als bijkomende effect dat de werkdruk evenwichtiger verdeeld wordt.

Tijdpad

Over een half jaar is er een evaluatie en wordt besloten of de samenwerking verder gaat.

Investering

Er was geen investering nodig voor de samenwerking. Het betreft onderlinge afspraken.

Aandachtspunten

Zowel op de RHD als bij de thuiszorg is de werkdruk hoog. Het is daarom belangrijk om te bewaken dat men alleen dat werk aan elkaar overdraagt dat past bij de professionaliteit van de ander.
Het project is een belangrijke stap om te komen tot een goede afstemming tussen al de werkers en instellingen die actief zijn in de ANW-uren, in plaats van de zorg in verschillende hokjes op te delen.

Contactpersonen