Samenwerking met SEH

 
Huisartsenpost ’t Hellegat (HAP Hellegat) bevindt zich in een dunbevolkt gebied en kent twee locaties: Klaaswaal op het eiland Hoeksche Waard en Dirksland op het eiland Goeree-Overflakkee. De huisartsenpost van de locatie Dirksland is gevestigd in hetzelfde gebouw als de spoedeisende hulp van het plaatselijke Van Weel Bethesda-ziekenhuis. Het personeel van de post en van het ziekenhuis heeft met elkaar afspraken gemaakt over de bezetting van de post in de nachtelijke uren.

Wat zijn deze afspraken? In een notendop: er is één balie voor de huisartsenpost en spoedeisende hulp, die overdag en ’s avonds wordt bemand door een assistente van de HAP.

In de nacht wordt de telefoon opgenomen door de assistente in Klaaswaal. De arts in Dirksland wordt ‘geleverd’ door het ziekenhuis en doet alle nachtelijke consulten namens de post in Klaaswaal, waarbij hij als het nodig is altijd de dienstdoende huisarts in Klaaswaal kan raadplegen of zelfs inschakelen.

In uitzonderlijke gevallen en bij hoge urgentie wordt de achterwacht of de ambulancedienst gebeld. Daarnaast is voor beide eilanden een achterwacht beschikbaar.

Waarom

Omdat het gaat om een dunbevolkt gebied, kan het in de nacht heel rustig zijn. Het loont dan niet om op beide locaties een huisarts te hebben.

Omdat de spoedeisende hulp ook te maken heeft met minder drukte in de nacht, ligt het voor de hand om personeel te ‘delen’. Zo wordt er bespaard op de kosten en wordt de acute zorg voor patiënten op beide eilanden behouden.

Sinds de samenwerking met het ziekenhuis heeft HAP Hellegat niet twee huisartsen, maar één huisarts beschikbaar voor de nacht. Deze huisarts is aanwezig op de locatie in Klaaswaal. In Dirksland is er dus namens de post een ziekenhuisarts in de nacht aanwezig.

Doel

Samen met de spoedeisende hulp de krachten bundelen om op een (kosten)efficiënte, doelmatige en duurzame manier om te gaan met het spanningsveld tussen vraag en aanbod. En zo de acute zorg op beide eilanden op een veilige manier te waarborgen én te behouden.

Resultaat

HAP Hellegat zat aan de grenzen van zijn bekostiging. Door de handen ineen te slaan met de SEH als partner wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd en blijft de acute zorg behouden in zowel Hoeksche Waard als Goeree-Overflakkee.

Daarbij werd de kwaliteit van zorg door de samenwerking naar een hoger niveau getild, omdat er samen werd nagedacht over hoe de processen zodanig in te richten dat de acute zorg op beide eilanden op een veilige en goede manier geregeld is.

Aanpak

HAP Hellegat klopte met het idee aan bij de spoedeisende hulp van het Van Weel Bethesda-ziekenhuis. Willen jullie ons helpen om de acute huisartsenzorg te behouden voor het eiland?

Het bestuur stemde in, waarna een projectgroep aan de slag ging met de concrete uitwerking. Dat gebeurde bottom-up: in nauwe samenwerking met de huisartsen en assistenten van beide ketenpartners. Een externe adviseur begeleidde het proces.

Tijdpad

Het duurde ongeveer een jaar om afspraken te maken met elkaar. Die tijd was ook echt nodig om draagvlak te creëren bij alle betrokkenen.

Als je een huisarts van de post in de nacht ‘schrapt’ en diens taken laat overnemen door een ziekenhuisarts, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Daarom werden alle plannen tot in de uiterste puntjes uitgewerkt en uitgebreid besproken in de algemene ledenvergadering.

Aandachtspunt

Trek voldoende tijd uit om met huisartsen en assistenten van beide ketenpartners een plan te smeden. Wat willen we bereiken? Wat is haalbaar? Hoe doen we dat? En onder welke voorwaarden?

Organiseer dat bottom-up, zodat iedereen ook een stem heeft en ideeën kan aandragen. Presenteer en bespreek het plan regelmatig in de algemene ledenvergadering om draagvlak te creëren onder de huisartsen in de regio en om eventuele bezwaren op te lossen.

Contactpersoon

Jochem Janssen, bereikbaar via Jochemjanssen@haphellegat.nl.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Artikel over pilot centrale triage262.33 KB