Samenwerken aan capaciteit

 
Netwerk Acute Zorg Noordwest is één van de elf regionale zorgnetwerken in Nederland. Op het toppunt van de griepepidemie in januari 2017 hadden organisaties in de acute zorg capaciteitsproblemen. Het netwerk inventariseerde hoe de diverse organisaties daar mee omgingen, maakte daarvan een overzicht en stuurde dat rond ter ondersteuning en inspiratie.

Waarom

Iedere winter is er bij HAP’s, RAV’s en SEH’s een toename van patiënten met influenza-achtige ziektebeelden, respiratoire infecties, pneumonie, gastro-intestinale infecties en otitis media. Bijkomend probleem is dat het personeel zelf vaker uitvalt vanwege ziekte. Deze drukte komt bovenop de structureel toegenomen drukte in de spoedzorg. Het ‘Netwerk Acute Zorg Noordwest’ maakte daarom een overzicht met bruikbare dagelijkse oplossingen.

Doel

Het netwerk wilde samen met alle organisaties in de keten handige dingen bedenken om de piekdrukte op te vangen. De gedachte erachter: ‘los het niet in je eentje op, maar met elkaar’.

Aanpak

Op het overzicht staan voorbeelden van goede samenwerking, zoals onder meer:

  • Het inzetten van de achterwacht huisarts of triagist wanneer de wachttijd oploopt tot 1 uur. Dit geeft direct extra mankracht en verlichting.
  • Met name tussen de HAP’s is veel variatie zichtbaar. HAP’s spreken onderling af dat ze personeel uitwisselen. De achterwacht in Haarlem kan ook zo nodig naar Hoofddorp gaan bijvoorbeeld.
  • Een overloopmodel waarbij HAP en RAV bij pieken de eerste opvang van elkaar overnemen.
  • Huisartsen stemmen eerst telefonisch af met de specialist voordat ze insturen. Hiermee wordt onnodig bezoek aan de acute zorgorganisaties voorkomen.
  • Betere samenwerking tussen HAP en SEH zodat ze elkaars drukte kunnen opvangen. Dit is makkelijker wanneer ze gevestigd zijn in hetzelfde gebouw.
  • Huisartspraktijken spraken met elkaar af om de visites te rijden op verschillende tijdstippen over de dag, zodat niet alle patiënten op hetzelfde dagdeel op de SEH aankomen.

Resultaat

Het overzicht met oplossingen is rondgestuurd in februari 2017 ter inspiratie en ondersteuning. Er is geen enquête gedaan hoe dit overzicht ontvangen en gebruikt is.

Tijdpad

Het overzicht werd gemaakt op het toppunt van de griepepidemie in januari 2017 en gelijk verspreid om op dat moment ondersteuning te bieden. Aan het begin van winter 2017/2018 is hetzelfde overzicht weer rondgestuurd.

Investering

De investering is nihil. Het ondersteunen van acute zorgorganisaties is het dagelijkse werk van het netwerk.

Aandachtspunten

Het is belangrijk om altijd te blijven zoeken naar nieuwe goede ideeën over samenwerking in de keten. Ook in de zomermaanden is de werkdruk soms te hoog. Ook als er geen griep heerst heb je elkaar in de keten nodig. De boodschap is ‘Kijk om je heen naar goede ideeën en los het samen op’.

Documenten

Het overzicht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest met de dagelijkse oplossingen voor de capaciteitsproblematiek in de wintermaanden. Ook te vinden onderaan dit artikel.

Contactpersoon

Thijs Willems, Adviseur Netwerk Acute Zorg Noordwest, bereikbaar via m.willems2@vumc.nl.