Samenvoegen balies SEH en HAP

 
Huisartsenpost Harderwijk werkt sinds 2010 nauw samen met de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis St Jansdal. De HAP en de SEH hebben een balie naast elkaar en in de nacht verricht het ziekenhuis de fysieke triage op de huisartsenpost. Dit gaat veranderen. De twee balies worden samengevoegd tot één balie, bemand door de baliemedewerker van de SEH. De triagist van de HAP wordt omloopassistente en gaat als zodanig in de nacht de huisarts ondersteunen. Hierbij voert ze activiteiten uit als urineonderzoek, bloeddruk opmeten en spreekuurondersteuning.

Waarom

Door één balie te creëren en van een van de twee triagisten een omloopassistente te maken, wordt de huisarts ondersteund zonder de formatie te hoeven uitbreiden. De verwachting is dat het ook scheelt in de wachttijd. Voor de patiënt is één loket ook prettiger.

Doel

Doel van deze werkwijze is de dienstverlening aan de patiënt te verbeteren en de huisarts in de nacht te ondersteunen.

Resultaat

Het project moet nog starten, dus er zijn nog geen resultaten. Huisartsen worden meer ondersteund; hierdoor vermindert hun werkdruk.

Triagisten vinden baliewerk niet altijd even interessant, het omloopwerk brengt meer afwisseling en uitdaging. Er komt ook fysieke triage bij kijken en dat maakt het interessanter.

Aanpak

Er is een projectgroep, bestaande uit managers, huisartsen en de betreffende triagisten van zowel de HAP als de SEH. De planning is na de zomervakantie van 2017 volgens de nieuwe situatie te gaan werken. De toekomstige omloopassistent wordt geschoold in fysieke triage en loopt mee met de SEH.

Contactpersoon

Roland Ekkelenkamp, directeur Medicamus. Bereikbaar via r.ekkelenkamp@medicamus.nl of 0341-217 217.