Patiënten informeren via een publiekscampagne

 
In de zomer van 2017 is de huisartsenpost Maastricht & Heuvelland een publiekscampagne gestart. De huisartsenpost wil op een uniforme manier uitleggen aan patiënten waar de huisartsenpost wel en niet voor is bedoeld. De huisartsenpraktijken spelen hierbij een belangrijke rol.

Waarom

De huisartsenpost Maastricht & Heuvelland kampt met een toename van het aantal zorgvragen, vooral van niet-spoedeisende telefonische consulten. Een van de oorzaken van deze toename is dat patiënten niet (kunnen) weten wat het verschil is tussen een spoedeisende en een niet-spoedeisende klacht. Daarom heeft de huisartsenpost in de zomer van 2017 een campagne gelanceerd om patiënten hierover beter te informeren. De huisartsenpost heeft al een goede ervaring op dit vlak. Dankzij een eerdere campagne die was gericht op zelfverwijzers is het aantal zelfverwijzers teruggelopen van 8000 in 2011 naar 3800 in 2016.

Doel

Het doel van de publiekscampagne is patiënten duidelijk maken wat wel en geen spoedeisende klachten zijn en ze te wijzen op Thuisarts.nl of Moetiknaardedokter.nl. Dit zou moeten leiden tot minder niet-spoedeisende telefonische consulten en minder zelfverwijzers.

Resultaat

Medewerkers van huisartsenpraktijken geven aan dat de campagne aan een grote behoefte voldoet. Het effect van de campagne wordt een jaar na de start gemeten, zo ver is het nu nog niet.

Aanpak

De boodschap is in de vorm van een papieren en digitale poster aangeboden aan alle 55 huisartsenpraktijken om op te hangen/te vertonen in de wachtkamer. Daarnaast zijn er voor patiënten van huisartsenpraktijken informatiekaartjes (NL/EN) met daarop dezelfde boodschap gemaakt. Elke huisartsenpraktijk is door een medewerker van de huisartsenpost bezocht om de posters en kaartjes aan te bieden en toe te lichten. Patiënten kunnen het kaartje zelf pakken, maar een huisarts of assistent kan het ook gericht uitreiken, bijvoorbeeld aan nieuwe patiënten of patiënten die vaak de huisartsenpost bezoeken. Om de informatie over spoedzorg op de websites van de huisartsenpraktijken te verbeteren en eenduidig te maken heeft de huisartsenpost een lijst met tips samengesteld.

De wachtkamer van de huisartsenpost is bij uitstek een plek om wachtende patiënten te informeren. Daartoe is een aantrekkelijke uitzending gemaakt voor het digitale wachtkamerscherm. De uitzending bevat afwisselend tekstberichten en animatiefilmpjes met betrekking tot de dienstverlening van de huisartsenpost, de huisregels, laagdrempelige medische informatie en nieuwsberichten. Alle tekstberichten verschijnen in het Nederlands en in het Engels. Ook de uitleg over het verschil tussen spoedeisende en niet-spoedeisende klachten is in de uitzending opgenomen.

Na een aantal maanden worden de praktijken benaderd om te vragen wat ze met de folders hebben gedaan, of ze er nog meer nodig hebben en of de huisartsenpost nog andere ondersteuning kan bieden.

Contactpersoon

Nathalie Broens, directiesecretaresse Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland, bereikbaar via info@hapmaastricht.nl, 043 387 75 44.