Maandelijks artikel in huis-aan-huis bladen

 
Dokterswacht Friesland publiceert elke maand een artikel in de huis-aan-huis bladen in Friesland. Huisarts Margriet Folkeringa-de Wijs nam hiervoor het initiatief. Zij werkt samen met een journalist om te zorgen voor informatieve artikelen waarin patiënten kunnen lezen waar de huisartsenpost voor bedoeld is. De hoop is dat dit leidt tot minder niet-spoedeisende telefoontjes naar de Dokterswacht.

Waarom

Op de huisartsenposten in Friesland is er regelmatig frustratie doordat er mensen met niet-spoedeisende vragen bellen. Patiënten vinden het op hun beurt vervelend dat ze lang aan de telefoon moeten wachten of dat ze alleen een triagist te spreken krijgen. Dit wederzijds onbegrip berust volgens Margriet vooral op een gebrek aan informeren. Toen er tijdens een dienst bij Dokterswacht Friesland een belangrijke voetbalwedstrijd op televisie was, werd er tijdens de wedstrijd veel minder gebeld dan ervoor of erna. Dit bevestigde het vermoeden dat er vaak met niet-spoedeisende vragen wordt gebeld. Margriet schreef hier een column over omdat ze patiënten beter wilde informeren. Uiteindelijk koos de communicatieadviseur van Dokterswacht Friesland voor het publiceren van informatieve artikelen in huis-aan-huis bladen.

Doel

Doel van de artikelen is patiënten duidelijk maken wat de huisartsenpost doet, wanneer ze wel of niet naar de huisartsenpost moeten bellen en welke andere informatiebronnen - zoals Thuisarts.nl - er zijn. Hierdoor zou het aantal niet-spoedeisende telefoontjes moeten afnemen, zodat de wachttijd voor mensen met echt dringende medische problemen korter wordt.

Resultaat

Inmiddels zijn er dertien artikelen gepubliceerd. De reacties zijn positief, patiënten vertellen Margriet dat ze de artikelen interessant vinden en dat ze niet altijd goed op de hoogte waren. De triagisten laten weten dat ze blij zijn dat hun rol en de werkwijze van de Dokterswacht wordt uitgelegd. Of er sinds het verschijnen van de artikelen ook daadwerkelijk minder patiënten naar de huisartsenposten bellen is niet bekend.

Aanpak

Margriet schrijft elke maand een tekst over een onderwerp dat zij of haar collega’s tegenkomen tijdens hun werk op de huisartsenposten. Bijvoorbeeld over koorts, griep of drukte voor de zomervakantie. Vervolgens maakt een journalist daar een artikel van in interviewvorm. De journalist biedt het artikel aan alle huis-aan-huis bladen in Friesland aan. De meeste huis-aan-huis bladen plaatsen de artikelen elke maand.

Aandachtspunten

Margriet is elke maand 1 à 2 uur kwijt aan het maken van het artikel. Schrijven moet je liggen, en je moet het ook vol kunnen houden. De ideeën voor concrete onderwerpen zijn het belangrijkste, input van collega’s kan daarbij helpen. Wellicht is het in deze tijd effectiever om dergelijke artikelen ook digitaal aan te bieden.

Contactpersoon

L.DeJong@dokterszorg.nl