Inzet wijkverpleegkundige

 
Huisartsenpost Harderwijk schakelt op afroep een wijkverpleegkundige van Icare in voor visites als er sprake is van laagdrempelige handelingen, zoals het wisselen van een katheter. Ook zoekt de wijkverpleegkundige namens de huisartsenpost naar een eerstelijnsbed voor een patiënt als daar acuut vraag naar is.

Waarom

Huisartsenpost Harderwijk ligt in een plattelandsgebied. Een visite rijden kost de huisarts veel tijd. Soms zelfs anderhalf uur. Door handelingen uit te besteden aan een wijkverpleegkundige hoeft de post in deze tijd geen capaciteit te missen, wat weer gunstig is voor de wacht- en aanrijdtijden.

Daarnaast zorgt niet alleen de hoeveelheid patiënten op de huisartsenpost voor drukte, maar ook de aard van de klachten. Het regelen van een eerstelijnsbed bijvoorbeeld kost de huisartsenpost in verhouding heel veel tijd. Bovendien kan een wijkverpleegkundige vaak goed inschatten of het voor de patiënt mogelijk is om met zorg aan huis nog een nacht of een weekend te overbruggen.

Doel

Doel van de inzet van de wijkverpleegkundige is de huisartsen op de huisartsenpost te ontlasten.

Resultaat

De maatregel is onlangs ingevoerd, dus over het resultaat valt nog niet veel te zeggen.

De verwachting is dat de wijkverpleegkundige niet heel vaak ingeschakeld hoeft te worden. Maar als het voorkomt, scheelt het triagisten en huisartsen veel tijd. Daar zijn ze blij mee. Vooral ook met de ervaring die de wijkverpleegkundige heeft met bepaalde medische handelingen, zoals het inbrengen van een katheter. Zij doet dat regelmatig.

Aanpak

Medewerkers van de Huisartsenpost Harderwijk, de SEH van ziekenhuis St Jansdal en Icare kwamen bijeen om de samenwerking te bespreken.

De samenwerking valt bovendien onder de initiatieven die vanuit de zorgalliantie Gezond Leven worden ontplooid om gezondheidsvraagstukken in de regio samen op te pakken.

Aandachtspunt

Het komt niet veel voor dat de inzet van de wijkverpleegkundige nodig is. Hierdoor staat de mogelijkheid niet heel duidelijk bij de huisartsen op het netvlies. Het is dus iets wat blijvend onder de aandacht gebracht moet worden. Zo heeft Huisartsenpost Harderwijk posters opgehangen met contactgegevens van de wijkverpleegkundigen die gebeld kunnen worden.

Investering

Icare betaalt de inzet van de wijkverpleegkundige. Ze vindt de samenwerking belangrijk en het gaat hierbij niet om frequente inzet. Er is geen bekostiging vanuit een zorgverzekeraar.

Contactpersoon

Roland Ekkelenkamp, directeur Medicamus. Bereikbaar via r.ekkelenkamp@medicamus.nl of 0341-217 217.