Inzet van basisartsen

 
Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP Oost-Brabant) leidt geneeskundestudenten op tot junior triagist. Een functie die zij gedurende twee jaar kunnen vervullen tot het behalen van hun artsdiploma. Junior triagisten die hun artsdiploma hebben gehaald, krijgen de gelegenheid om te solliciteren naar de functie van Kortelijns Basisarts (KLB). Na een korte training gaan zij op de huisartsenpost aan de slag.

Hierbij geldt dat de KLB hetzelfde takenpakket heeft als een verpleegkundige. Volgens de richtlijn doet de basisarts consulten met urgentie 4 of 5 zelfstandig en consulten met urgentie 2 en 3 in ruggespraak met de dienstdoende huisarts. Die mag bij twijfel overigens altijd geraadpleegd worden.

Waarom

De werkdruk van de huisartsen die consulten doen op de huisartsenpost is hoog. Als compensatie voor de extra werkdruk door het samengaan met de afdelingen Spoedeisende Hulp in de regio mag de huisartsenpost structureel waarnemend huisartsen inhuren als extra consultarts. Deze waarnemers zijn echter juist in kritieke periodes (vakanties, feestdagen) niet altijd beschikbaar.

Doel

Doel van de inzet van basisartsen op de huisartsenpost is de werkdruk te verlichten voor de huisartsen die al consultdiensten draaien.

Resultaat

De inzet van de basisartsen heeft het gewenste effect. Er is veel animo voor de functie van KLB  onder de junior triagisten die hiervoor gevraagd worden.

Bijkomend voordeel is dat ze de post al goed kennen, waardoor het minder tijd kost om ze in te werken. In het begin laten ze dienstdoende huisartsen regelmatig met ze meekijken, maar de ervaring leert dat ze snel erg zelfstandig werken.

Aanpak

Als er een vacature is, wordt eerst gekeken welke junior triagisten binnenkort afstuderen. Wie is er geschikt om als basisarts aan de slag te gaan op de huisartsenpost? Deze studenten worden benaderd voor de baan, waarna een interne sollicitatieprocedure van start gaat.

Aandachtspunt

De junior triagisten zijn blij met de kans om basisarts te worden op de huisartsenpost, maar het is voor hen geen baan voor het leven. Na een jaar vertrekken ze weer, houd de instroom dus op peil.

Investering

  • Kosten: het project is kostenneutraal, omdat de huisartsenposten budget hebben voor ‘structurele waarnemers’ die niet altijd te vinden zijn en omdat de KLB omzet genereren.
  • Tijd: de opleiding/inwerkperiode is kort en wordt verzorgd door een huisarts. Die besteedt daar per KLB ongeveer zes uur aan.

Contactpersoon

Geert-Jan van Holten, huisarts en medisch manager Huisartsenposten Oost-Brabant, locaties Oss en Uden. Bereikbaar via g.vanholten@hapoostbrabant.nl of 06 55 844 280.