Inzet eerstelijnsverpleegkundige

 
Huisartsenpost Harderwijk schakelt in de avonden en weekenden een eerstelijnsdeskundige in voor het doen van een aantal consulten, waar het gaat om het behandelen van ‘eenvoudige’ klachten. Denk bijvoorbeeld aan een wond hechten of een enkel verbinden. Dit gebeurt volgens protocollen.

Waarom

Huisartsenpost Harderwijk ligt in plattelandsgebied, waar in verhouding veel kinderen en ouderen wonen. Dit zijn tevens de groepen die de huisartsenpost het meest bezoeken. In de zomer komen daar de toeristen bij.

Sinds 2010 werkt de huisartsenpost samen met de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis St Jansdal. Wegens drukte in de avonden en weekenden, werd gezocht naar manieren om de huisartsen te ontlasten. De inzet van de eerstelijnsverpleegkundige is daar een van.

Doel

Doel van de inzet van de eerstelijnsverpleegkundige is de werkdruk voor de huisartsen te verlagen in de avonden en weekenden.

Resultaat

De inzet van eerstelijnsverpleegkundige heeft het beoogde effect: met name in de weekenden is de werklast beter verdeeld dan voorheen. Juist op zaterdagen en zondagen komen veel patiënten op de post die kwetsuren hebben opgelopen bij het sporten, spelen of activiteiten op de camping. Voor deze klachten kunnen ze ingepland worden bij de eersteliijnsverpleegkundige.

Aanpak

De eerstelijnsverpleegkundigen krijgen intern een opleiding om volgens de protocollen te leren werken. De huisarts kijkt in het begin met de consulten mee en tekent een protocol af wanneer de eerstelijnsverpleegkundige die correct doorloopt.

Tijdspad

Binnen drie maanden heeft de eerstelijnsverpleegkundige alle protocollen doorlopen en laten aftekenen, waarna zij helemaal zelfstandig eenvoudige consulten mag doen.

Aandachtspunt

Activiteiten als vernevelen en urine-onderzoek zijn taken die ook belegd kunnen worden bij de eerstelijnsverpleegkundige, maar dit vindt een triagist vaak ook leuk om te doen. Hierdoor kan soms een gevoel van ‘concurrentie’ ontstaan.

Zorg daarom dat de taken van de verschillende medewerkers duidelijk zijn verdeeld en dat iedereen daarvan op de hoogte is.

Contactpersoon

Roland Ekkelenkamp, directeur Medicamus. Bereikbaar via r.ekkelenkamp@medicamus.nl of 0341-217 217.