Eén balie voor spoed

 
Huisartsenposten Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis tekenden op 6 februari een intentieovereenkomst om samen één balie voor spoed te realiseren.

Waarom

Eén gezamenlijke balie zal een betere doorstroming geven, waarbij het streven is om de juiste spoedzorg te bieden door de juiste professional. Hierdoor kunnen beide organisaties efficiënter werken en de werkdruk verlagen. Daarnaast wordt ook de patiëntveiligheid vergroot door betere afstemming en worden wachttijden korter.

Doel

De patiënt moet het acute zorgproces als één traject gaan ervaren en krijgt 24/7 spoedzorg op hoog niveau.

Aanpak

Op 1 mei 2019 starten twee pilotprojecten om te toetsen wat de beste invulling is van de samenwerking.

De eerste pilot richt zich op de gezamenlijke ontvangst en beoordeling van de zelfverwijzers.

De tweede gaat over de gezamenlijke invulling van de huisartsenspoedzorg, waarbij de SEH de patiënt ziet wanneer de huisarts visites rijdt.

Beide pilots vinden plaats in de doordeweekse nachten van maandag tot donderdag.

Tijdpad

De twee pilots starten op 1 mei 2019. 

Op 1 oktober 2019 start een gezamenlijke triage van alle zelfverwijzers in de ANW-uren.

Op termijn is het doel om de intentieovereenkomst om te zetten naar vaste afspraken voor samenwerking.

Investering

Om deze pilot te realiseren zijn er een verbouwing van de balie nodig en wat logistieke aanpassingen in de werkruimtes.

Aandachtspunten

Beide organisaties werken met een eigen informatiesysteem.

Geen doorrekening van het eigen risico als de SEH een patiënt ziet namens de huisarts.

Contactpersoon

Heidi van den Brink, voorzitter raad van bestuur Huisartsenposten Rijnmond, bereikbaar via 010-2060300