Business intelligence voor de huisartsenpost

 
Medrie, waaronder de huisartenposten vallen van Zwolle, Lelystad, Hardenberg, Emmeloord en Dronten, gebruikt het HAP Dashboard. Dat is een managementinformatiesysteem en een business intelligence platform voor huisartsenposten. Het dashboard haalt data op uit het HAP-systeem en genereert eenvoudig rapportages, bijvoorbeeld over productie, processen en kwaliteit.

Wanneer zijn er pieken? Hoe lang duurt een consult gemiddeld? En hoeveel verrichtingen worden er gedaan? Ook geeft het dashboard inzicht in de populatie van het werkgebied van de post, hoe vaak bepaalde patiënten uit bepaalde wijken komen en welke klachten zij hebben.

Waarom

Meten is weten. Data verschaffen inzicht. Met die kennis kan de huisartsenpost de capaciteit beter plannen en spiegelinformatie leveren aan de betrokken huisartsen.

Blijkt uit het HAP Dashboard dat er op zaterdag na 15.00 uur veel zelfverwijzers met blessures naar de post komen? Dan kan daar in de planning rekening mee gehouden worden.

Ook maakt het HAP Dashboard ‘trends’ en problemen zichtbaar. Zo zag Medrie een flinke stijging in het aantal visites naar verzorgingstehuizen in de regio. Het ging dan bijvoorbeeld om het vervangen van een katheter. Met die informatie is de post in gesprek gegaan met verzorgingstehuizen. Wat bleek? Er was bezuinigd op het medisch personeel, waardoor vaker de huisartsenpost ingeschakeld werd.

Doel

Doel van het HAP Dashboard is met behulp van data inzicht te krijgen in de productie, processen en kwaliteit van de huisartsenpost, zodat er beter gestuurd en gepland kan worden. Op deze manier kan de post de capaciteit en dienstverlening nog beter afstemmen op de patiënt.

Resultaat

Het HAP Dashboard voorziet het management van alle informatie die nodig is om het reilen en zeilen van de huisartsenpost goed te monitoren. Op basis van die kennis kan het management maatregelen nemen om bijvoorbeeld de productie en de kwaliteit te verhogen, waardoor patiënten sneller en beter geholpen worden.

Doordat er data aan ten grondslag liggen, gebeurt dat op een onderbouwde manier en minder op basis van gevoel.

Aanpak

Het HAP Dashboard werd op eigen initiatief ontwikkeld door Erik Noorda, adviseur IT bij Medrie. In samenwerking met het management van de post bekeek hij aan welke informatie behoefte was en hoe die op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd kon worden.

Inmiddels is het HAP Dashboard ook beschikbaar voor andere huisartsenposten. Het dashboard wordt dan gekoppeld aan het bestaande EPD en eventuele andere systemen. Managers die de data gaan bekijken en analyseren, krijgen een training om met het dashboard te leren werken.

Aandachtspunten

Voor een volledig beeld van de data is het belangrijk dat de kwaliteit van de registratie in het EPD op peil is en blijft.

Tijdpad

Binnen een maand kan de implementatie van het HAP Dashboard geregeld zijn en is de rapportage beschikbaar over de afgelopen jaren.

Investering

Reken voor het HAP Dashboard op een eenmalige investering tussen de 7500 en 15.000 euro, afhankelijk van de grootte van de huisartsenpost en aanvullende wensen.

Contactpersoon

Erik Noorda, adviseur ICT bij Medrie. Bereikbaar via e.noorda@medrie.nl of
06-24 852 726.