Beeldbellen

 
Als iemand met een wond, een beet of met huiduitslag naar Huisartsenpost Almelo belt, vraagt de triagist of de patiënt de app FaceTalk wil downloaden. Met deze beveiligde app kan de triagist via de camera van een smartphone of tablet ‘live’ meekijken. En mede via het beeld bepalen of het nodig is dat de patiënt alsnog naar de huisartsenpost komt. De regiearts kijkt vrijwel altijd direct mee.

*Sinds de zomer van 2018 wordt in Almelo niet meer met de Mag ik meekijken? app gewerkt, maar met de app FaceTalk.

Waarom

Triage met behulp van beeldbellen op afstand kan het aantal ‘onnodige’ bezoeken aan de huisartsenpost verminderen. Vaak volstaat een advies.

Daarnaast merkte HAP Almelo dat patiënten steeds vaker aanboden om een foto te maken en te appen. Het past bij deze tijd om ook de mogelijkheden van digitalisering te verkennen. Niet als vervanging, maar als ondersteuning bij de triage.

Doel

Doel van het beeldbellen is te kijken of het helpt om het aantal bezoeken aan de huisartsenpost te verminderen, als het gaat om klachten als wonden, beten en huiduitslag.

Daarnaast wil HAP Almelo met deze app een extra service bieden aan patiënten. Zij besparen reis- en wachttijd als ze op afstand gezien en geholpen kunnen worden.

Resultaat

Beeldbellen helpt inderdaad het aantal consulten op de huisartsenpost te verminderen. Uit een eerste meting bleek dat bij 373 contacten met beeldbellen bij 62 procent een consult op de huisartsenpost is voorkomen.

Triagisten noteerden in het rapportagesysteem dat ze zonder de app de patiënt naar de post hadden laten komen. Deskundig advies op afstand scheelt dus ook de patiënt reis- en wachttijd. Bekijk voor meer cijfers de presentatie onder Documenten.  

Aanpak

HAP Almelo wist dat Huisartsenpost Apeldoorn de app Mag ik meekijken?* had ontwikkeld en wilde daar meer over horen. Een gesprek tussen beide posten volgde, waarna HAP Almelo besloot om ook met beeldbellen aan de slag te gaan.

Er werd een projectgroep opgericht, bestaande uit de directeur van de post, een huisarts, een triagist, een kwaliteitsmedewerker, een ICT-medewerker en de projectleider van de Huisartsenpost Apeldoorn. De projectgroep besprak onderstaande vragen:

1. Welke klachten nemen we? En hoe meten we het effect van beeldbellen?

Echt goed zichtbare klachten, zoals wonden, beten en huiduitslag werden als geschikt beoordeeld voor het beeldbellen. Om te meten of het aantal consulten daadwerkelijk daalt, werd in het rapportagesysteem van de post een aantal vragen over beeldbellen opgenomen.

Bijvoorbeeld om welke klacht het ging en hoe oud de patiënt was. Maar vooral of de triagist de patiënt naar de post had laten komen als beeldbellen geen optie was geweest.  

2. Hoe leggen we triagisten uit hoe beeldbellen werkt?

De triagisten kregen een eerste uitleg tijdens het werkoverleg en werden daarna in kleine groepjes geschoold. Ook ontvingen zij een handleiding met instructies. Vijf enthousiaste triagisten werden ingezet als ‘ambassadrice’ van het beeldbellen. Zij stimuleerden hun collega’s om ermee aan de slag te gaan en hielpen waar nodig.

Huisartsen zijn geïnformeerd in de algemene ledenvergadering. Met name de regieartsen in het callcenter zijn belangrijk, omdat zij een advies van de triagist fiatteren.  Als de triagist twijfelt over het wel of niet laten komen van de patiënt, kan de regiearts meteen meekijken.

3. Wat doen we aan PR & Communicatie?

De app Mag ik meekijken?* werd extern op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Via persberichten naar lokale media tot posters in huisartsenpraktijken.

Ook intern werd flink campagne gevoerd. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en posters, maar ook met de Week van het Beeldbellen. In deze week waren er allerlei ludieke acties om het beeldbellen onder de triagisten te promoten. Zo werd iedereen getrakteerd op een ‘beeldbelgebakje’ en werd de ‘beste beeldbeller’ in het zonnetje gezet.

Tijdpad

De app Mag ik meekijken?* bestaat al en hoeft niet ontwikkeld te worden. Beeldbellen invoeren op de eigen locatie is niet ingewikkeld en kan snel geregeld zijn.

Investering

Voor het gebruik van de app Mag ik meekijken?* is een licentie nodig. Deze kost 15 euro per maand per computer. Daarnaast is de aanschaf van een cameraatje nodig. HAP Almelo kan een deel van de kosten (5.000 euro) dekken met een kwaliteitsmodule van verzekeraar Menzis.

Aandachtspunten

In het begin kan er koudwatervrees bestaan bij triagisten om met beeldbellen te gaan werken. Niet iedereen vindt het prettig om in beeld te zijn, al kan die optie ook uitgezet worden.

HAP Almelo gelooft niet dat het werkt om beeldbellen te verplichten. Wel wordt er alles aan gedaan om de triagisten te stimuleren om ermee aan de slag te gaan. En dat werkt! Het onderwerp wordt blijvend onder de aandacht gebracht en ‘ambassadrices’ weten collega’s te enthousiasmeren en te helpen. Steeds meer triagisten zetten het in en merken wat de positieve effecten zijn.

Documenten

Contactpersoon

Janke Snel, directrice Huisartsenpost Almelo. Bereikbaar via j.snel@chpalmelo.nl of  088-588 05 33.