Anders werken

 
Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland zocht naar manieren om de toegenomen werkdruk te verlagen, de samenwerking te bevorderen en de patiëntenzorg te verbeteren. Eind 2016 startte daartoe het project ‘Anders werken’ met als motto: anders werken = prettig werken.

Waarom?

Huisartsen en doktersassistenten ervaarden een hoge werkdruk door een toename van het aantal telefonische consulten en patiënten op de post. Daarnaast was er ook een verzwaring van de consulten, onder andere door een langere consultduur. Wachttijden namen toe, met name in de weekenden op drukke tijdstippen. Dit leidde tot minder werkplezier en irritatie op de werkvloer.

Doel

Het doel van het project 'Anders werken' is dat de professionals weer prettig werken en 'echte' zorg kunnen verlenen in plaats van productie draaien. Een efficiëntere doorstroom van patiënten, een betere samenwerking, een grotere zorgkwaliteit, en een reductie van risico's' moeten leiden tot tevreden professionals én tevreden patiënten.

Aanpak

Eind 2016 is een werkgroep van huisartsen, triagisten en stafleden opgericht. Allereerst analyseerden zij de werkdruk door een urgentieanalyse, een ICPC code analyse, een piekbelastingonderzoek en een tevredenheidsonderzoek. Ook brachten zij de werkverdeling in kaart. De werkgroep keek ook nadrukkelijk naar de U2 zorg, omdat vooral U2 patiënten veel werkdruk geven en snelle, adequate zorg behoeven.

De werkgroep presenteerde de voortgang en de verbeteringen in diverse ALV's en teamoverleggen. Hierbij werd de betrokken professionals ook om feedback gevraagd. Dit zorgde voor meer draagvlak.

Het 'Anders werken' behelst:

  • Een uitbreiding van de FTE doktersassistenten, waardoor er altijd zowel een behandelkamer-assistente als een balie-assistente aanwezig zijn.
  • De assistenten rouleren halverwege de dienst van taak.
  • Twee aparte agenda's voor spreekkamer en behandelkamer. Dit betekent dat de aanwezige huisartsen ieder een andere rol hebben: spreekkamerarts, behandelkamerarts of visitearts. In de behandelkamer werkt altijd een duo 'behandelkamerarts en assistente' en zij behandelen de U2 patiënten en trauma patiënten. In de spreekkamer vinden geen behandelingen plaats.

Resultaat

De eerste metingen laten zien dat huisartsen en assistenten weten wat het 'Anders werken' inhoudt en dat zij nu prettiger en veiliger werken met minder irritaties.

Het is duidelijk dat de wachttijden minder zijn. Dat blijkt uit de overdrachtsverslagen en simpelweg omdat de wachtkamer nooit meer te klein is. Op dit moment wordt dat ook cijfermatig onderbouwd. Ook de patiënttevredenheid wordt nu gemeten. Het rouleren van taken tijdens de dienst is tussentijds steeds geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De assistenten geven aan dat het een verbetering is.

Tijdpad

Halverwege 2017 startte de huisartsenpost met de uitbreiding van de FTE doktersassistentes en een roulering van hun taken tijdens de dienst.

Begin 2018 werden de aparte spreekkameragenda en behandelkameragenda ingevoerd.

Tijdens de ALV van eind 2017 werd het plan van aanpak goedgekeurd, en begin 2018 is gestart met een proefperiode tot de ALV eind 2018.

De werkgroep heeft voorgesteld dat ook de huisartsen vanaf 1 januari 2019 hun taken gaan rouleren.

Investering

De investering betreft alleen de uren van de werkgroep, en de ondersteuning door een externe vormgever. Sinds de start van het project in 2016 is minder dan 3000 euro uitgegeven.

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat de motivatie vanuit de werkvloer zelf komt en dat de organisatie vooral goed faciliteert, zodat het de professionals weinig tijd kost. Een externe vormgever ondersteunt bijvoorbeeld de werkgroep bij het maken van prestentaties voor de ALV.

Een ander aandachtspunt is dat iedereen zijn rol goed moet kennen. Er zijn 180 huisartsen die diensten draaien. Een continue communicatie over taken en toewijzing van patiënten is daarom nodig. In de diverse kamers hangen bijvoorbeeld bordjes met pictogrammen waarop de taken in die kamer zijn afgebeeld.

Contactpersoon

Vincent Zwietering, huisarts en voorzitter werkgroep 'Anders werken', Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland, Bereikbaar via info@hapmaastricht.nl. Meer informatie.