Alleen U1 en U2 in de nacht Zaanstreek Waterland

 
Huisartsenpost Zaanstreek Waterland doet een pilot waarbij zij alleen urgente hulpvragen (U1 en U2) toelaat tijdens de nachtdienst. Verlaagt dit de werkdruk tijdens de nachtdienst? Maar ook: wat is het effect hiervan op de dagdiensten en de dagpraktijk?

Waarom

De huisartsenpost ervaart een grote werkdruk ’s nachts en waarnemers voor de nacht zijn moeilijk te krijgen. Veel U3 en U4 consulten die nu nog in de nacht plaats vinden, kunnen ook wachten op de volgende dag.

Daarnaast wil de post met de pilot meer bewustzijn bij zijn professionals creëren dat de gezamenlijke inzet van iedereen nodig is om de werkdruk te verlagen. 

Doel

Het doel van de pilot is een afname van met name U3 consulten in de nacht, zodat de dienstdoende huisarts meer van zijn tijd kan besteden aan de echt urgente zorgvragen. 

Aanpak

De U1 en U2 patiënten krijgen altijd zorg. De triagist bespreekt alle U3 patiënten met de dienstdoende huisarts. Alle U3 patiënten die de HAP door kan zetten, worden doorgezet naar de dagpraktijk. De HAP en de dagpraktijk worden een communicerend vat.

De HAP houdt alle data bij van het aantal consulten en visites in de nacht. Ook wordt bijgehouden hoeveel U3 patiënten zijn doorgeleid naar de volgende dag.

Er zijn werkafspraken met de triagisten over de vernieuwde ‘strenge triage’. Het voornemen is om de triagisten de cursus ‘Anders triëren’ te geven, met aandacht voor strenger triëren en de communicatie hierover met de patiënt. Alle huisartsen zijn geïnformeerd en doen mee.

Er komt nog een publiekscampagne via kranten en sociale media om het publiek uit te leggen waarvoor de post ’s nachts bedoeld is. 

Resultaten 

De pilot loopt nog, maar de resultaten van de eerste vijf weekenden zijn bekend.

In Zaandam ging vrijdagnacht 46 procent van de U3 patiënten door naar overdag, zaterdagnacht was dat 64 procent.

In Purmerend ging vrijdagnacht 53 procent van de U3 patiënten door naar overdag, zaterdagnacht was dat 23 procent.

Voor de pilot kwamen alle U3 patiënten naar de post. De post zag nu ook geen U4 en U5 patiënten meer, terwijl dat vroeger nog wel een enkele keer gebeurde.

Het doen van een nachtdienst is hiermee voor de dienstdoende huisarts rustiger en overzichtelijker geworden. 

Aandachtspunten

De huisartsenpost houdt de mogelijke risico’s voor U3 patiënten scherp in de gaten en wat haalbaar is om nog goede zorg te leveren.

Na de pilot wil de post de urgente zorg meer planbaar maken. Mogelijk kunnen de U3 patiënten ook op andere tijdstippen gezien worden, bijvoorbeeld ’s avonds tussen 21 en 23 uur met een extra aanwezige arts op de HAP.

De post zag boven verwachting veel U2 patiënten. Wordt van een U3 patiënt nu eerder een U2 gemaakt of is dat toeval? Vooralsnog lijkt de toename van U2 patiënten toeval.

Veel aandacht krijgt het creëren van een breed draagvlak bij alle zorgverleners. Om de werkdruk te verlagen is het essentieel dat iedereen meedoet.

Investering

De huisartsenpost kocht een app om met de dagpraktijken te communiceren over doorgeleide patiënten. De scholing ‘Anders triëren’ is een geldinvestering. Daarnaast kost het tijd van de mensen in loondienst en van werkgroepleden.

Omdat de post met 1 dienstdoende huisarts werkt, kan er van de bezetting niks af, waardoor die kosten ’s nachts niet verminderen.

Tijdpad

De pilot draait sinds half maart en duurt 3 maanden. 

Contactpersoon 

Erik Schoofs, Directeur Huisartsorganisatie HZW, erik@huisartsenposten.nl

Zelf meedoen aan deze pilot? Kijk dan hier.