Afspraak met huisartsen over consult

 
Huisartsenpost ’t Hellegat (HAP Hellegat) heeft met de huisartsen in de regio de afspraak dat ze elke dag in hun ochtendspreekuur ruimte houden voor een consult vanuit de ANW. Het gaat dan om een consult op een vast tijdstip: van 08.00 tot 08.10 uur. Op deze manier kan de post een patiënt die niet direct gezien hoeft te worden een consult geven bij de eigen huisarts de volgende ochtend.

Waarom

De huisartsenpost is er voor spoed. Soms belt er iemand ’s nachts met klachten naar de post, maar blijken die niet urgent genoeg om er direct naar te laten kijken. In dat geval wordt de patiënt doorverwezen naar de eigen huisarts. Door bovenstaande afspraak kan de patiënt toch snel terecht.

Doel

Doel van de afspraak is de huisartsenpost te ontlasten, door patiënten zonder spoed te laten onderzoeken door de eigen huisarts. Voor patiënten is het prettig dat ze toch snel terechtkunnen voor een consult.

Aanpak

HAP Hellegat stelde in de algemene ledenvergadering voor deze afspraak te maken, waarna de huisartsen ermee akkoord gingen. Als een patiënt wordt doorverwezen naar het spreekuur van de eigen huisarts, dan vindt het consult standaard plaats van 08.00 tot 08.10 uur in de ochtend.

De huisarts wordt hier per fax van op de hoogte gesteld. Ook belt de triagist van de huisartsenpost net voor achten persoonlijk op om het consult over te dragen.

Resultaat

De afspraak zorgt er inderdaad voor dat de huisartsenpost wordt ontlast, doordat dat de patiënt door de juiste persoon wordt gezien.

Hoewel de afspraak in goed overleg met de huisartsen is gemaakt, blijkt een consult dat op het laatste moment wordt ingepland soms toch op enige weerstand te stuiten. Met als gevolg dat assistenten op de post soms nog wat terughoudend zijn met inplannen. Daarom wordt ook de komende tijd geïnvesteerd in draagvlak creëren door alle betrokkenen erop te wijzen dat deze afspraak vooral ook in het belang is van de patiënt.

Aandachtpunt

De assistent van HAP Hellegat plant het consult in. Heel belangrijk is dat de overdracht goed gebeurt. Huisartsen horen immers pas vlak voor het consult dat er een patiënt vanuit de ANW is verwezen.

Als er niet zorgvuldig gecommuniceerd wordt, kan dit weerstand oproepen. Stel de huisarts daarom zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte en leg uit waarom het consult is ingepland.

Contactpersoon

Jacqueline van Bree, directeur HAP Hellegat. Bereikbaar via info@haphellegat.nl of 0816-576 580.