Promovendi chirurgie versterken HAP

 
Bij ‘Primair Huisartsenposten-Stad Utrecht’ liep deze zomer een pilot waarbij acht promovendi chirurgie de ANW diensten versterkten.

Waarom

De kwalitatief gemeten werkdruk tijdens ANW diensten steeg. De inzet van promovendi chirurgie als “HAP artsen” zou de ervaren werkdruk op de HAP moeten verlichten.

Toevalligerwijs misten de promovendi de patiëntenzorg tijdens hun promotietraject, wat deze pilot een mooie kans maakte voor zowel de HAP als voor de promovendi. 

Doel

De promovendi werden ingezet om de ervaren werkdruk op de HAP te verlichten.

Als subdoel beoogde de HAP het aantal SEH verwijzingen te verminderen door de inzet van chirurgisch deskundige basisartsen.

Aanpak

De promovendi kregen eerst een cursus huisartsenzorg om te leren kijken met een huisartsenblik. In deze cursus werd onder andere veel voorkomende casuïstiek besproken. Daarna liepen zij een dienst mee.

Op de HAP werkten zij als basisarts onder supervisie van een huisarts. Zij overlegden alle consulten, zodat er op al hun werk terugkoppeling was en de supervisoren feeling konden krijgen met wat de promovendi konden.

De promovendi deden ook niet-chirurgische consulten, maar geen complexe psychiatrische zorg, complexe ouderengeneeskunde en kinderen.

Resultaat

Voor de kwalitatieve werkdrukmeting vulden alle huisartsen, de coördinerend triagist en de promovendus na elke dienst een enquête in.

Over het algemeen reageerden de huisartsen positief en ervaarden minder werkdruk. Mede door hun chirurgische ervaring vingen de promovendi veel consulten weg, vooral trauma’s en acute buikklachten. De complexiteit van de consulten was relatief laag, maar de wachtkamers wel leger. Ook de gedrevenheid en het hoge werktempo van de jonge promovendi werd als groot pluspunt gezien.

Tijdpad

De pilot duurde vier maanden in de zomer van 2018. Voortzetting hangt af van de wens van de huisartsen, de financiële structuur, en wellicht van de mogelijkheid om meerdere promovendi in te zetten ter vervanging van één huisarts op een dienst.

Mogelijk kan dit project uitbreiden naar ook andere promovendi, zoals promovendi kindergeneeskunde, zodat zij op meerdere expertisegebieden hun specifieke bijdrage kunnen leveren.

Investering

Bekostiging van de pilot kwam uit het budget van de HAP en ging niet ten koste van het budget voor al werkzame huisartsen. De promovendi kwamen in dienst bij de HAP en kregen hun eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Aandachtspunten

Een nadeel kan zijn dat de promovendi, zeker in de beginfase, vooral de weinig complexe consulten doen.

Protocollen, waarmee de promovendi een groot deel van de consulten zelfstandig kunnen afronden, zijn wenselijk om de benodigde supervisortijd te beperken.

Een kleine specifieke poule van supervisoren is belangrijk, zodat zij geschoold kunnen worden, gewend raken aan de promovendi en weten wat ze aan hen kunnen overlaten. 

Contactpersonen

Wendy Ophorst, locatiemanager a.i. Primair Huisartsenposten Stad Utrecht, bereikbaar via w.ophorst@primair-hap.nl

Lisette Keppel, lid project team ANW en betrokken bij de opzet van de pilot, bereikbaar via l.keppel@lhv.nl