Huisarts beschikbaar maken ‘van acht tot acht’

 
Wij zoeken een hagro/huisartsenpost die in een pilot willen experimenteren met een uitbreiding van de beschikbaarheid van de huisartsenzorg: van ’s morgens acht tot ’s avonds acht. Daalt hierdoor het aantal patiënten dat de huisartsenpost ’s avonds en in het weekend benadert?

Waarom

Een toenemend aantal patiënten gebruikt de huisartsenpost omdat zij overdag niet naar hun huisarts willen of kunnen gaan, terwijl hun zorgvraag niet op de huisartsenpost thuishoort. Dit veroorzaakt in de avonden en weekenden een hogere werkdruk op de huisartsenpost. Het vermoeden bestaat dat sommige patiënten zich van geen kwaad bewust zijn; ze denken dat de huisartsenpost een verlenging is van de huisartsenzorg. Het laat een behoefte van patiënten zien aan ruimere beschikbaarheid van de huisartsenzorg.

Doel

Het doel is dat patiënten de huisartsenpost in de avonden en weekenden minder benaderen met zorgvragen die eigenlijk thuishoren in de dagpraktijk, omdat ze daarvoor op ruimere openingstijden bij de huisarts terechtkunnen. 

Aanpak

Elke werkdag kunnen patiënten vanaf 8.00 uur tot 20.00 uur met alle zorgvragen (reguliere en spoedeisende klachten) in de huisartsenpraktijk terecht. De huisartsenpost gaat pas om 20.00 uur open.

Het is niet de bedoeling dat alle betrokken huisartsen van 8.00 tot 20.00 werken, maar dat zij in overleg met elkaar kijken wie wanneer werkt zodat patiënten van 8.00 tot 20.00 uur bij de huisarts terechtkunnen. Om dit op grote schaal in te kunnen voeren is praktijkverkleining (minder patiënten per huisarts) nodig.

De hagro/huisartsenpost kan zelf bepalen op welke manier hiermee wordt geëxperimenteerd. Dit is natuurlijk afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de betrokken huisartsen. Te denken valt aan een wisselend avondspreekuur of één centrale locatie (bijvoorbeeld een gezondheidscentrum) waar verschillende huisartsen om beurten de avonduren invullen.

Aandachtspunten

Zolang praktijkverkleining nog niet op grote schaal is gerealiseerd moet er budget komen om de extra capaciteit overdag te kunnen bekostigen. De bekostiging is dus een belangrijk aandachtspunt; er moet financiering beschikbaar komen voor deze pilot.

In de pilot moet aandacht zijn voor:

  • hoe deze werkwijze uitpakt voor solisten;
  • wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van huisartsen;
  • goede voorlichting aan patiënten.

Huisartsenpost gezocht

Wij zijn op zoek naar een hagro/huisartsenpost die deze pilot wil uitvoeren. Wilt u deze pilot in uw regio gaan uitvoeren of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.