Eén loket voor basis spoedeisende zorg

 
 
Wij zoeken een huisartsenpost die in een pilot wil experimenteren met één loket voor basis spoedeisende zorg: de spoedeisende medische dienst (SEMD).

Waarom

Er bestaat een dubbele infrastructuur voor het leveren van basis spoedeisende zorg: de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH). Hierdoor is het voor patiënten niet altijd duidelijk waar zij in welk geval naartoe moeten. Daarnaast is er geen strikte poortwachter voor patiënten die zich bij de SEH melden. Dit leidt tot snel toenemende kosten, ondoelmatigheid, verplaatste dagzorg en groeiende werkdruk in de ANW-uren.  

Doel

Het invoeren van de SEMD moet leiden tot betaalbare en doelmatige acute zorg op de juiste plek. De druk op de huisartsenpost en de SEH neemt hiermee af.

Aanpak

De SEMD vervangt zowel de huisartsenpost als de basisspoedzorg op de SEH, de crisis ggz en acute thuiszorg. Triage-, behandel- en verwijsfuncties van al deze zorgaanbieders worden ondergebracht in één organisatorische eenheid. De SEMD draagt in de ANW-uren de integrale verantwoordelijkheid voor de basis spoedeisende zorg in een regio en voert de triage en behandeling uit bij patiënten met een acute zorgvraag. Overdag kunnen deze patiënten uiteraard nog steeds bij de eigen huisarts terecht.

Dit ziet er dan zo uit:

Oproep - één loket voor basis spoedeisende zorg

(Bron: KPMG, ‘De basisspoedzorg: hoe het anders kan. Spoedeisende zorg op de juiste plaats’, 30 november 2012)

Aandachtspunten

Bekeken wordt of het mogelijk is om de contractuele verplichting om ANW-zorg te leveren te verleggen van de praktijkhouders naar de SEMD. Daarnaast moet er financiële ruimte komen om de pilot te kunnen doen. Tenslotte is het waarborgen van de zeggenschap van huisartsen in de SEMD belangrijk. Te denken valt aan het opnemen van minimaal één huisarts in het bestuur.

Huisartsenpost gezocht

Wij zijn op zoek naar een huisartsenpost die deze pilot wil uitvoeren. Het meest geschikt zijn locaties waar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp nu al op dezelfde plek zitten. Wilt u deze pilot in uw regio gaan uitvoeren of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.