Centrale triage

 
 
In Friesland en in Zwolle wordt geëxperimenteerd met een centrale triage. De patiënt kan met zijn acute zorgvraag terecht bij één callcentrum. De triagist verwijst de patiënt vervolgens naar de plek waar hij het beste geholpen kan worden. Zo kan de juiste zorg op de juiste plek worden geleverd.

Waarom

Patiënten met een acute zorgvraag kunnen op verschillende plekken terecht en weten niet altijd welke vraag waar thuishoort. De zorgvragen nemen toe en worden complexer, onder meer omdat ouderen langer thuis wonen. Gezien de beperkte beschikbare middelen en menskracht is het heel belangrijk dat mensen niet onnodig door verschillende zorgverleners worden gezien en niet in het ziekenhuis terechtkomen als ze daar niet thuishoren.

Doel

Het doel is om elke acute zorgvraag op de juiste plek te behandelen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg verhoogd en worden de beschikbare middelen, mensen en budgetten efficiënter ingezet.

Resultaat

De acute zorg wordt overzichtelijker en daarmee ook toegankelijker voor patiënten. Zij kunnen bij één call centrum terecht en hoeven niet zelf op zoek naar waar hun zorgvraag thuishoort. Voor de partijen in de acutezorgketen betekent dit dat zij minder tijd en geld kwijt zijn aan zorgvragen die niet bij hen thuishoren.

Aanpak

Om één call centrum in de regionale acutezorgketen te creëren moet één partij (bijvoorbeeld een huisartsenpost) de triage voor alle acute zorgvragen op zich nemen. Hiervoor is het committeren van alle andere partijen essentieel. De regionale context is bepalend voor de complexiteit.

Aandachtspunten

Het centrale triagecentrum moet kennis hebben van alle soorten acute zorg om te kunnen bepalen waar de patiënt met zijn zorgvraag terecht moet komen. Daarnaast moet dit centrum een overzicht hebben van de beschikbare expertise en capaciteit op ambulance, huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, thuiszorg en crisis ggz.

Een voorlichtingscampagne voor patiënten is noodzakelijk, zodat zij weten bij welk centrale call centrum zij terechtkunnen en wat er onder een acute zorgvraag wordt verstaan.

Contactpersonen

Kees van Lambalgen (Friesland), k.vanlambalgen@dokterwacht.nl, 088 1181731
Margit Biemans (Zwolle), m.biemans@medrie.nl, 06 39 84 19 02