Andere verdeling van diensten

 

Wat

Andere invulling van (contractuele verplichting tot) diensten in de nachten.

Waarom

Alle huisartsen zijn verplicht voor hun herregistratie minimaal 50 uur praktijkervaring op te doen in de ANW. Tevens zijn praktijkhoudende huisartsen contractueel verplicht om diensten bij hun HDS in te vullen. Door de toenemende werkdruk overdag én in de ANW ervaren veel praktijkhoudende huisartsen deze contractuele verplichting als een zware last.

Bovendien kunnen huisartsen in veel regio’s geen vervanging vinden voor het overnemen van diensten die echt niet uitkomen, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte. Ook zijn er problemen met het invullen van waarneming voor de praktijk na een nachtdienst, waardoor huisartsen noodgedwongen zonder slaap doorwerken.

Vanwege deze drukte overdag ervaren veel praktijkhoudende huisartsen vooral de nachtdiensten als een zware mentale en fysieke belasting. Deze diensten worden dan ook veelvuldig verkocht aan waarnemers. Door het gebrek aan waarnemers zijn deze (impopulaire) diensten moeilijk en alleen tegen hoge uurtarieven verkoopbaar.

De contractuele verplichting om die dienst te doen blijft dan toch bij de praktijkhoudende huisarts liggen. Terwijl de beste kwaliteit van zorg wordt geleverd door de huisartsen die daar op dat moment mentaal en fysiek het beste toe in staat zijn, en mentaal gemotiveerd zijn.

Nagedacht is of een andere invulling van deze nachtdiensten mogelijk is.

Doel

Het einddoel van de pilot is de ervaren last (van de contractuele verplichting) bij praktijkhoudende huisartsen weg te nemen door nachtdiensten anders in te vullen.

Resultaat

De eindresultaten zijn:

  • Betere garantie op continuïteit van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de nachten;
  • Betere bereikbaarheid van de eigen huisarts overdag;
  • Hap-artsen in de nacht bouwen meer ervaringen op (meer exposure) met spoedzorg en de organisatie daar omheen in de keten.

Aanpak

De huisartsenpost neemt de contractuele verplichting voor de diensten tussen 23.00-8.00u over en neemt hiervoor bijvoorbeeld een groep (waarnemende) huisartsen in dienst die nachtdiensten (willen) doen. Om het doen van nachtdiensten aantrekkelijk te maken zou een hoger tarief beschikbaar kunnen komen. Dit bijvoorbeeld in combinatie met het aanbieden van een pakket van diensten (klein, middel, groot) met bijbehorende tarieven/benefits (hoe groter het pakket dat je aanbiedt, hoe hoger je tarief of andere “benefits”). Of waarnemers faciliteren in herregistratie en scholing.

Alternatief model voor invulling van de nachtdiensten:

Een alternatief op deze aanpak is voor alle nachten geen huisartsengeneeskunde aanbieden: bij spoed in de nacht kunnen patiënten de SEH bezoeken of een ambulance bellen. Uitzondering hierop is de zorg voor palliatieve patiënten. Hiervoor blijven huisartsen 24/7 zorg waarborgen (kunnen ofwel direct hun eigen huisarts bellen, of de spoedpost fungeert als voorwacht en heeft alle telefoonnummers van de huisartsen).

Het eindresultaat van dit alternatieve model is een goede borging van zorg gedurende de nacht zonder inzet van huisartsen. Hierdoor neemt de druk op praktijkhoudende huisartsen af, mede doordat er ook meer waarnemers overblijven om de dagpraktijk en avond- en weekenddiensten mee te doen. 

Tijdpad

De looptijd is nog lastig in te schatten, omdat dit samenhangt met de bereidheid van huisartsen, HDS’en en ketenpartners in die regio om dit uit te werken.

Huisartsenpost gezocht

Wij zijn op zoek naar een huisartsenpost die deze pilot wil uitvoeren. Wilt u deze pilot in uw regio gaan uitvoeren of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op