Alleen U1 en U2 in de nacht

 
 
Wij zoeken een huisartsenpost die in een pilot kan onderzoeken wat er gebeurt als zij alleen urgente hulpvragen (U1 en U2) toelaten tijdens de nachtdiensten. Verlaagt dit de werkdruk tijdens de nachtdiensten? Maar ook: wat is het effect hiervan op de dagdiensten en de dagpraktijk?

Waarom

Op veel huisartsenposten worden de nachtdiensten als het meest belastend ervaren. Niet alle consulten hoeven per se in de nacht plaats te vinden.

Doel

Het doel is om ervoor te zorgen dat de huisartsenpost ’s nachts minder wordt belast met midden- en laag-urgente hulpvragen die ook tijdens de dagdiensten op de post of bij de eigen huisarts kunnen worden afgehandeld. Ook moet duidelijk worden wat het effect hiervan is op de dagdiensten en de dagpraktijk.

Aanpak

Tijdens de pilot worden er geen midden- en laag-urgente hulpvragen aangenomen die ook tijdens de dagdiensten op de post of bij de eigen huisarts kunnen worden afgehandeld. De huisartsenpost trieert streng en laat tijdens de nacht alleen de urgentiecategorieën U1 en U2 toe. De urgentiecategorieën U3 en U4  worden naar de volgende ochtend geschoven. Over de vernieuwde ‘strenge’ triage moeten binnen de huisartsenpost werkafspraken worden gemaakt. Het is belangrijk dat iedereen deze afspraken eenduidig hanteert.

Voorafgaand aan de pilot moet er een nulmeting worden gedaan van het aantal en het soort consulten tijdens de nacht op de huisartsenpost. Tijdens de pilot moeten deze gegevens ook worden bijgehouden.

Aandachtspunten

Voordat de pilot van start kan gaan, moet er binnen de regio overleg plaatsvinden met de huisartsen, omdat er tijdens de pilot meer hulpvragen in de dagpraktijk terechtkomen.

Er zijn geen financiële of juridische belemmeringen om dit beleid op de huisartsenpost te voeren. Patiënten moeten goed worden voorgelicht over het nieuwe beleid. Bij de urgentiecategorie U3 is het van belang om extra waakzaam te zijn. Hier moet aandacht voor zijn in de werkafspraken.

Investering

De pilot vraagt om een tijdsinvestering van de triagisten en regieartsen om de nieuwe werkwijze te leren en van het management van de huisartsenpost om de nieuwe processen te beschrijven en te implementeren in de post, en het effect daarvan te meten.

Tijdpad

De verwachting is dat een pilot van maximaal een half jaar voldoende inzicht geeft in de resultaten van dit beleid.

Huisartsenpost gezocht

Wij zijn op zoek naar een huisartsenpost die deze pilot wil uitvoeren. Wilt u deze pilot in uw regio gaan uitvoeren of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.