Nieuwe pilots

 
 
Zoals u op deze website kunt zien, zijn er al veel oplossingen voor de problemen in de acute zorg in de praktijk gebracht. Een groot aantal complexe en minder complexe ideeën is echter nog niet in de praktijk getest. Denk aan een verbreding van het dagvenster, een andere differentiatie van de ANW-tarieven of het veranderen van de werkverdeling tussen huisartsenpost, spoedeisende hulp en regionale ambulancevoorziening.

Ook hier gaan LHV, Ineen en VPhuisartsen mee aan de slag. Binnenkort leest u op deze pagina meer over deze pilots, hoe we ze gaan uitvoeren en hoe u er wellicht zelf aan kunt deelnemen.