Alleen U1 en U2 in de nacht - deelnemer voor pilot gezocht

 
Wij zoeken een huisartsenpost die in een pilot kan onderzoeken wat er gebeurt als zij alleen urgente hulpvragen (U1 en U2) toelaten tijdens de nachtdiensten. Verlaagt dit de werkdruk tijdens de nachtdiensten? Maar ook: wat is het effect hiervan op de dagdiensten en de dagpraktijk?

Huisartsenposten Zaanstreek Waterland en Gelderse Vallei startten onlangs al een pilot hiermee. Wilt u meer lezen over hun eerste ervaringen? Klikt u dan op de betreffende link.

Waarom

Op veel huisartsenposten worden de nachtdiensten als het meest belastend ervaren. Niet alle consulten hoeven per se in de nacht plaats te vinden.

Doel

Het doel is dat de huisartsenpost ’s nachts minder wordt belast met hulpvragen, waarmee patiënten ook naar dagdiensten op de post of naar de eigen huisarts kunnen gaan. Ook moet duidelijk worden wat het effect hiervan is op de dagdiensten en de dagpraktijk.

Huisartsenposten Zaanstreek Waterland en Gelderse Vallei hebben beiden het doel om met de uitkomsten van de pilot hun zorg beter te kunnen plannen. Hun doel is ook dat zij in de toekomst veranderingen in hun dienstroosters kunnen doorvoeren door de andere verdeling van de werkdruk.

Aanpak

Tijdens de pilot worden er ’s nachts geen midden- en laag-urgente hulpvragen afgehandeld die ook veilig doorgeschoven kunnen worden naar de dagdiensten op de post of de eigen huisarts.

De huisartsenpost trieert zuiver en plant tijdens de nacht alleen de zorg die daadwerkelijk ’s nachts al nodig is. De urgentiecategorieën U3 en U4  worden zo mogelijk naar de volgende ochtend of dag geschoven. Over de triage worden binnen de huisartsenpost werkafspraken gemaakt. Het is belangrijk dat iedereen deze afspraken eenduidig hanteert.

Voorafgaand aan de pilot wordt er een nulmeting gedaan van het aantal en het soort consulten tijdens de nacht op de huisartsenpost. Tijdens de pilot worden deze gegevens ook bijgehouden.

Huisartsenposten Zaanstreek Waterland en Gelderse Vallei focussen beiden vooral op de U3 patiënten en maakten hier goede werkafspraken over.

De triagisten van HAP Gelderse Vallei volgden de scholing ‘Anders triëren’ om beter op urgentie te kunnen triëren en dit ook goed te communiceren met de patiënt. HAP Zaanstreek Waterland is voornemens zijn triagisten deze scholing te geven.

Aandachtspunten

Voordat de pilot van start kan gaan, moet er binnen de regio overleg plaatsvinden met de huisartsen, omdat er tijdens de pilot mogelijk meer hulpvragen in de dagpraktijk terechtkomen.

Er zijn geen financiële of juridische belemmeringen om dit beleid op de huisartsenpost te voeren. Patiënten moeten goed worden voorgelicht over het nieuwe beleid. Bij de urgentiecategorie U3 is het van belang om extra waakzaam te zijn. Hier moet aandacht voor zijn in de werkafspraken.

Aandachtspunten van de huidige pilotpraktijken zijn het bewaken van de zorgkwaliteit voor met name de U3 patiënten en het creëren van een breed draagvlak onder alle betrokkenen zorgverleners.

Investering

De pilot vraagt om een tijdsinvestering van de triagisten en regieartsen om de nieuwe werkwijze te leren en van het management van de huisartsenpost om de nieuwe processen te beschrijven, te implementeren in de post en het effect daarvan te meten.

Huisartsenpost Zaanstreek Waterland kocht een app voor communicatie met de dagpraktijken. De scholing ‘Anders triëren’ is ook een kostenpost.

Tijdpad

De verwachting is dat een pilot van maximaal een half jaar voldoende inzicht geeft in de resultaten van dit beleid.

Huisartsenposten Zaanstreek Waterland en Gelderse Vallei zijn in maart begonnen en deze pilots duren drie maanden en een half jaar. Hun eerste ervaringen zijn positief. Uit eerste cijfers van HAP Zaanstreek Waterland blijkt dat het aantal U3 patiënten in de nacht bijna gehalveerd is.

Huisartsenpost gezocht

Wij zijn op zoek naar huisartsenposten die ook deze pilot willen uitvoeren. Wilt u deze pilot in uw regio gaan uitvoeren of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contactpersonen pilots in Zaanstreek Waterland en Gelderse Vallei

Erik Schoofs, Directeur Huisartsorganisatie HZW, erik@huisartsenposten.nl

Monique Kuunders, Stafmedewerker Beleid en Kwaliteit, Huisartsenpost Gelderse Vallei, KuundersM@hagv.nl