Inzet personeel

 
Hoe zet u het personeel op de huisartsenpost zo efficiënt mogelijk in? Hoeveel capaciteit heeft u nodig? Aan huisartsen, maar ook aan ondersteunend personeel? En hoe kunt u er achter komen wanneer u welke capaciteit nodig heeft? Op deze pagina leest u een aantal voorbeelden.
Statistieken

Anders werken

Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland zocht naar manieren om de toegenomen werkdruk te verlagen, de samenwerking te bevorderen en de patiëntenzorg te verbeteren. Eind 2016 startte daartoe het project ‘Anders werken’ met als motto: anders werken = prettig werken. Lees verder

Dokterstas

Inzet basisartsen

HAP Oost-Brabant leidt geneeskundestudenten op tot junior triagist. Junior triagisten die hun artsdiploma hebben gehaald, krijgen de gelegenheid om te solliciteren naar de functie van Kortelijns Basisarts (KLB). Daarna gaan zij op de huisartsenpost aan de slag. Lees verder

Dossier ouderenzorg

Inzet eerstelijnsverpleegkundige

HAP Harderwijk schakelt in de avonden en weekenden een eerstelijnsdeskundige in voor een aantal consulten, waar het gaat om het behandelen van ‘eenvoudige’ klachten. Denk bijvoorbeeld aan een wond hechten of een enkel verbinden. Lees verder

Telefoon

Inzet regiebalietriagist

HAP Midden-Holland heeft voor de weekenden de functie van regiebalietriagist in het leven geroepen. Deze triagist ontvangt patiënten aan de balie en neemt daarnaast telefoontjes op van de spoedlijn, de overleglijn en de visitelijn. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet verpleegkundig specialist of physician assistant

HAP Midden-Holland zet in het weekend een verpleegkundig specialist of een physician assistant in. Zij doen consulten met enkelvoudige klachten van een beperkte complexiteit en met een lage urgentie. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet wijkverpleegkundige

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg en de Spoedeisende Hulp van het Zuyderland Ziekenhuis zetten in de ANW-uren wijkverpleegkundigen in. De wijkverpleegkundigen bezoeken de patiënt thuis in plaats van de huisarts. Dit ontlast de huisartsen en voorkomt opnames in het ziekenhuis. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Inzet wijkverpleegkundige

HAP Harderwijk schakelt op afroep een wijkverpleegkundige van Icare in voor visites als er sprake is van laagdrempelige handelingen. Ook zoekt de wijkverpleegkundige namens de post naar een eerstelijnsbed voor een patiënt als daar acuut vraag naar is. Lees verder

Kleinschalige huisartsenzorg

Huisartsenpost DZDNO is een kleinschalige huisartsenpost in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De zorgconsumptie is er minder dan gemiddeld, en in 15 jaar tijd was er nauwelijks consumptiestijging. Lees verder

Promovendi chirurgie versterken HAP

Bij ‘Primair Huisartsenposten-Stad Utrecht’ liep deze zomer een pilot waarbij acht promovendi chirurgie de ANW diensten versterkten. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Samenwerking thuiszorg en huisartsenpost

Een bijzondere samenwerking tussen Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) en Aafje Thuiszorg is van start gegaan. Op verzoek van de RHD verricht Aafje in de avonden en weekenden medische handelingen bij klanten thuis. Lees verder

Statistieken

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH'er)

De huisartsenpost Oude IJssel in Doetinchem werkt met triagisten die opgeleid zijn tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH’er). Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Wisseling tijdens dienst

Huisartsen in Apeldoorn draaien 2 soorten diensten: een consultdienst en een visitedienst. Eerder werden ze de hele dag ingeroosterd voor een van de 2 diensten. Nu worden diensten gecombineerd, een halve dag consult- en een halve dag visitedienst. Lees verder