Inzet personeel

 
Hoe zet u het personeel op de huisartsenpost zo efficiënt mogelijk in? Hoeveel capaciteit heeft u nodig? Aan huisartsen, maar ook aan ondersteunend personeel? En hoe kunt u er achter komen wanneer u welke capaciteit nodig heeft? Op deze pagina leest u een aantal voorbeelden.
Statistieken

Anders werken

Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland zocht naar manieren om de toegenomen werkdruk te verlagen, de samenwerking te bevorderen en de patiëntenzorg te verbeteren. Eind 2016 startte daartoe het project ‘Anders werken’ met als motto: anders werken = prettig werken. Lees verder

Statistieken

Business intelligence voor de huisartsenpost

De huisartsenposten van Medrie gebruiken het HAP Dashboard. Dat is een managementinformatiesysteem en een business intelligence platform voor posten. Het dashboard haalt data op uit het HAP-systeem en genereert eenvoudig rapportages. Lees verder

Dokterstas

Inzet basisartsen

HAP Oost-Brabant leidt geneeskundestudenten op tot junior triagist. Junior triagisten die hun artsdiploma hebben gehaald, krijgen de gelegenheid om te solliciteren naar de functie van Kortelijns Basisarts (KLB). Daarna gaan zij op de huisartsenpost aan de slag. Lees verder

Telefoon

Inzet regiebalietriagist

HAP Midden-Holland heeft voor de weekenden de functie van regiebalietriagist in het leven geroepen. Deze triagist ontvangt patiënten aan de balie en neemt daarnaast telefoontjes op van de spoedlijn, de overleglijn en de visitelijn. Lees verder

Kleinschalige huisartsenzorg

Huisartsenpost DZDNO is een kleinschalige huisartsenpost in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. De zorgconsumptie is er minder dan gemiddeld, en in 15 jaar tijd was er nauwelijks consumptiestijging. Lees verder

Promovendi chirurgie versterken HAP

Bij ‘Primair Huisartsenposten-Stad Utrecht’ liep deze zomer een pilot waarbij acht promovendi chirurgie de ANW diensten versterkten. Lees verder

Statistieken

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH'er)

De huisartsenpost Oude IJssel in Doetinchem werkt met triagisten die opgeleid zijn tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH’er). Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Wisseling tijdens dienst

Huisartsen in Apeldoorn draaien 2 soorten diensten: een consultdienst en een visitedienst. Eerder werden ze de hele dag ingeroosterd voor een van de 2 diensten. Nu worden diensten gecombineerd, een halve dag consult- en een halve dag visitedienst. Lees verder