Instroom patiënten

 
De afgelopen jaren is het aantal patiënten dat naar de huisartsenpost komt gestaag toegenomen. Daarbij is enerzijds sprake van patiënten met complexere zorgvragen met vaak hoge urgentie. Anderzijds ziet de post steeds vaker patiënten voor zogenaamde ‘wenszorg’. Zorg die de eigen huisarts ook op een ander moment had kunnen bieden. Hier leest u voorbeelden die eraan bijdragen dat patiënten de juiste zorg krijgen op het juiste moment.

Alleen U1 en U2 in de nacht

Huisartsenpost Zaanstreek Waterland doet een pilot waarbij zij alleen urgente hulpvragen (U1 en U2) toelaat tijdens de nachtdienst. Verlaagt dit de werkdruk tijdens de nachtdienst? Maar ook: wat is het effect hiervan op de dagdiensten en de dagpraktijk? Lees verder

HAP Gelderse Vallei: Alleen U1 en U2 in de nacht

Huisartsenpost Gelderse Vallei doet mee aan de pilot ‘Alleen U1 en U2 in de nacht’. Verandert dit de patiëntenstroom tijdens de nachtdienst? Lees verder

Telefoon

Inzet medisch student Groningen

Huisartsenpost Groningen werkt met medisch studenten die de telefoontjes aan de post als eerste opnemen. Zij bepalen volgens een protocol de spoed. Spoed gaat meteen door, dringend wordt binnen 15 minuten teruggebeld en de rest binnen 30 minuten. Lees verder

Student

Inzet medisch student Oost-Brabant

Geneeskundestudenten mogen vanaf het derde jaar werken als junior triagist op de HAP Oost-Brabant. In deze functie staan ze patiënten te woord, vragen ze uit wat er aan de hand is en beoordelen ze of de klacht spoedeisend is. Lees verder

Balie

Samenvoegen balies SEH en HAP

HAP Harderwijk werkt samen met de SEH van ziekenhuis St Jansdal. De 2 losse balies worden samengevoegd tot 1, bemand door een medewerker van de SEH. De triagist van de HAP wordt omloopassistente en gaat de huisarts ondersteunen. Lees verder

Spiegelinformatie teruggeven aan huisartsen

Huisartsenposten Oost-Brabant (HAP Oost-Brabant) beschikt over informatie die waardevol kan zijn als stuurinformatie voor de huisartsen in de dagpraktijk. De huisartsenpost geeft informatie terug aan de huisartsen over patiënten met de hoogste bezoekfrequentie en het aantal telefoontjes aan de post tussen vijf en zes uur 's middags. Lees verder

Telefoon

Verbetering telefonische bereikbaarheid

Klopt onze huidige bezetting in het callcenter? Met deze en andere vragen stapte Medrie naar een wiskundig onderzoeksbureau. Op basis van de antwoorden konden de huisartsenpost maatregelen nemen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Lees verder

Telefoonsysteem

Telefoonsyssteem TeleQ

HAP Apeldoorn gebruikt een telefoonsysteem waarmee de beller altijd eerst de wachttijd te horen krijgt. Daarna krijgt hij de keuze: aan de lijn blijven of teruggebeld worden op een aangegeven tijdstip. De terugbeltijd is niet langer dan de wachttijd. Lees verder

Verbetering triage

Medrie is een brede huisartsenorganisatie in de regio's Zwolle, Flevoland en Hardenberg. Medrie faciliteert de huisartsen, onder meer bij een goede uitvoering van de spoedeisende zorg. De triagepost van Medrie (TPM) voerde een heel aantal maatregelen in ter verbetering van de triage. Lees verder