COVID-19

 
Project Leren van de lessen tijdens COVID-19. Een deelproject maar ook een katalysator voor het project Spoed = Spoed. Waar voor de crisis Spoed = Spoed als project nog weerstanden moest overwinnen, zijn die nu weg. Tijdens de crisis was er alleen spoedzorg en dat werkte! Nu is het zaak de lessen te leren en het goede vast te houden. Dat beoogt dit project te ondersteunen.

Tip: lees hier het hele artikel als PDF

Geleerde lessen in coronatijd:
Nieuwe werkwijze op de HAP

Zomaar even langsgaan bij de huisartsenpost is er in coronatijd niet meer bij. De meeste patiënten krijgen een telefonisch of digitaal consult. Alleen als het nodig is, worden patiënten gezien. De druk op de ANW-diensten is daardoor wat van de ketel gegaan. Het stilvallen van het uitgaansleven en teamsporten draagt daar natuurlijk ook aan bij.

‘Covid-19 heeft al heel wat lessen opgeleverd’, zegt Carin Littooij, LHV-bestuurslid en huisarts in Driebergen. ‘Een van die lessen is dat het heel goed mogelijk is om alleen patiënten te zien die echt spoedzorg nodig hebben. Veel huisartsen vinden de ANW-diensten op dit moment een stuk beter te doen. Dat is iets wat we willen vasthouden, ook na coronatijd.’

Dat zal niet helemaal vanzelf gaan, zegt LHV-regiocoördinator Patricia Brands er meteen bij. ‘Nu is Covid-19 de stok achter de deur, maar als die stok er niet meer is, kun je als HAP zomaar terugvallen in de oude werkwijze. Als je alleen spoedzorg wil bieden, vergt dat een bewuste keuze voor een andere manier van werken: strengere triage, meer telefonische en digitale consulten, patiënten vaker verwijzen naar de eigen huisarts. Dat vraagt ander gedrag van huisarts én patiënt.’

Een andere les van Covid-19 is dat er heel veel mogelijk is als de zorg centraal staat en de rest volgt. Littooij: ‘Er wordt veel meer samengewerkt, ook over zorgdomeinen heen. Wat voorheen maandenlang overleg kostte, wordt nu in recordtijd geregeld.’ Een voorbeeld is het probleem van de inzage in medische dossiers van patiënten op de huisartsenpost. ‘We zijn samen met VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Openbaar Ministerie tot de afspraak gekomen dat een patiënt die zich bij de HAP meldt, ter plekke mondeling toestemming kan geven voor inzage in de ‘Professionele samenvatting’ van zijn dossier via het LSP. Deze corona opt-in geldt voor zolang de corona-epidemie duurt, maar het werkt zo goed dat we VWS gevraagd hebben dit structureel wettelijk te regelen. Dat voorkomt heel veel gedoe. Zo’n wettelijk traject zal even duren, maar is wel de moeite waard.’

 

Positieve ervaringen van koplopers:

Alleen U1 en U2 in de nacht

De pilot ‘Alleen U1 en U2 in de nacht’ had met Covid-19 de wind zogezegd mee. Dit jaar zijn er twaalf huisartsenposten met de pilot aan de slag gegaan, met als motto ‘Spoed is spoed’. Deze koplopers hebben afgesproken om in de nacht alleen patiënten met de hoogste urgentiecategorieën, U1 en U2, te zien. Patiënten met U3 of U4 krijgen de boodschap dat ze op het ochtendspreekuur van hun eigen huisarts terecht kunnen. De huisartsen houden daar ’s ochtends een spoedplekje voor vrij.

De koplopers zijn positief over wat de pilot heeft opgeleverd. De nachtdiensten zijn minder zwaar geworden. Triagisten en huisartsen kregen er speciale trainingen voor, patiënten kregen er goede informatie over.

De net verzelfstandigde Huisartsenspoedpost Nieuwegein gaat volgend jaar met de aanpak beginnen. Medisch directeur Pim Achterberg heeft zich als ambassadeur gemeld om de aanpak te verbreiden. ‘De verlaging van de werkdruk op de huisartsenpost is een noodzakelijke stap om de huisartsenzorg, ook overdag, te kunnen volhouden. Voor veel huisartsen is de combinatie van een intensieve dagpraktijk en intensieve nachtdiensten te zwaar. Het valt nu misschien mee, maar na coronatijd komt dit probleem ongetwijfeld in alle hevigheid terug. Daar moeten we een oplossing voor vinden.’

Het aantal diensten kan niet omlaag, want er heeft ’s nachts maar één huisarts dienst. ‘We werken al zo efficiënt mogelijk. We hebben samen met de HAP in Zeist een post in Houten, waar een huisarts zit die voor visites kan worden ingezet. Daarmee voorkomen we dat onze huisarts te lang onderweg is voor visites. We kunnen ook altijd terugvallen op de SEH, die in hetzelfde gebouw zit als wij. Daar zijn we in coronatijd heel intensief mee gaan samenwerken. Dankzij corona zijn veel zaken versneld, waar we anders heel lang over hadden moeten overleggen. In die zin is corona een blessing in disguise.’

Achterberg verwacht dat ‘Alleen U1 en U2 in de nacht’ gaat helpen om de werkdruk te verlichten. ‘Er kan nog eens een U3 bij zitten, als de patiënt vroeg in de nacht belt of heel ongerust is. Dit vergt heel goed overleg en samenwerking tussen de triagist en dienstdoende arts. Maar patiënten met klachten die een paar uur kunnen wachten, verwijzen we naar de eigen huisarts. We vragen alle huisartsen om in hun ochtend-spreekuur een plekje vrij te houden voor zo’n patiënt. Dat zal per huisarts een of twee keer per maand voorkomen, dus niemand hoeft bang te zijn dat het ochtendspreekuur ineens volloopt met mensen uit de nacht.’

Minder druk op de ANW-diensten heeft volgens hem een dubbel effect: ‘Het is makkelijker om een dienst zelf te doen, maar het is ook makkelijker om een waarnemer te vinden die de dienst wil overnemen. Dat betekent dat we overdag meer fitte huisartsen hebben, waardoor de dagzorg ook beter vol te houden blijft.’

Heeft u vragen over het deelproject COVID-19? Neem dan contact met ons op.

Contact