COVID-19

 
Project Leren van de lessen tijdens COVID-19. Een deelproject maar ook een katalysator voor het project Spoed = Spoed. Waar voor de crisis Spoed = Spoed als project nog weerstanden moest overwinnen, zijn die nu weg. Tijdens de crisis was er alleen spoedzorg en dat werkte! Nu is het zaak de lessen te leren en het goede vast te houden. Dat beoogt dit project te ondersteunen.

Heeft u vragen over het deelproject COVID-19? Neem dan contact met ons op.

Contact