Communicatie met patiënten

 
Goede communicatie met patiënten is essentieel, bijvoorbeeld aan de telefoon of in de wachtkamer. Maar ook bij het geven van uitleg over welke zorgvragen wel en welke niet bij de huisartsenpost horen. Wat mogen patiënten van de huisartsenpost verwachten en andersom? En hoe legt u dit uit? Daarover leest u hier voorbeelden.

Informeren patiënten via huis-aan-huis blad

Dokterswacht Friesland publiceert elke maand een artikel in de huis-aan-huis bladen in Friesland. De hoop is dat dit leidt tot minder niet-spoedeisende telefoontjes naar de Dokterswacht’. Lees verder

telefoon

Inzet medisch student

Huisartsenpost Groningen werkt met medisch studenten die de telefoontjes als eerste opnemen. Zij bepalen volgens een protocol de spoed. Spoed gaat meteen door, dringend wordt binnen 15 minuten teruggebeld en de rest binnen 30 minuten.  Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Patiëntencampagne

Om patiënten en hun familie bewuster te maken van wanneer je wel naar huisartsenpost gaat en wanneer niet, hebben we een campagne ontwikkeld. Er zijn 4 animaties beschikbaar die u hiervoor op uw wachtkamerscherm kunt tonen. Lees verder

Acute zorg en ANW-zorg

Spiegelinformatie over bezoeken

HAP Oost-Brabant geeft informatie terug aan de huisartsen over patiënten met de hoogste bezoekfrequentie en het aantal telefoontjes aan de post tussen vijf en zes uur ’s middags. Lees verder