ANW-verdeling

 
In het project ANW-verdeling nemen we als huisartsen en huisartsenorganisaties stappen om samen te onderzoeken of het mogelijk is tot een ander model van het invullen van de ANW-diensten te komen. We onderzoeken en toetsen of de verantwoordelijkheid voor het verdelen en uitvoeren van de diensten bij alle huisartsen kan liggen (“delen en verdelen”). Het idee is om zo te komen tot een gelijkmatige verdeling van de verantwoordelijkheden die horen bij het realiseren van de kernwaarden continuïteit en gezamenlijk. En daarbij de individuele dienstenbelasting zo gelijkmatig mogelijk te verdelen.

Projectbeschrijving

In focusgroepen onderzoeken en toetsen we welke mogelijkheden voor ANW-verdeling bestaan. In diezelfde focusgroepen wordt gepeild welk draagvlak daarvoor is. De focusgroepen worden evenwichtig samengesteld uit de diverse groepen huisartsen en medisch managers op de huisartsenposten. De focusgroepen zijn in 2020 gehouden en de resultaten worden in november 2020 verwacht.

Heeft u vragen over het deelproject ANW-verdeling? Neem dan contact met ons op.

Contact