ANW in beweging

De problematiek in de avond-, nacht- en weekendzorg is duidelijk: het is te druk, er zijn te weinig huisartsen die de diensten doen en huisartsen krijgen te veel (niet-spoedeisende) patiëntenvragen waarvoor deze diensten niet zijn bedoeld. Het probleem wordt verergerd doordat huisartsen het overdag ook steeds drukker krijgen.

Huisartsenorganisaties LHV, VPH, NHG en InEen werken samen voor u als huisarts aan een oplossing voor de problemen in de ANW. Een gezamenlijke projectgroep ANW brengt de projecten van HAP's en huisartsen in kaart en moedigt pilots aan. Die pilots richten zich onder andere op de instroom van patiënten, de inzet van personeel en de samenwerking in de zorgketen.

Wat is Spoed = Spoed?
De juiste zorg op de juiste plek en tijd

Het antwoord op de problematiek is complex en vraagt oplossingen op de korte termijn en grotere ingrepen op de langere termijn. Daarom zetten we in op 4 deelprojecten:

  1. Spoed = Spoed
  2. COVID-19
  3. ANW-verdeling
  4. Toekomstvisie
InEen LHV
NHG-logo VPH
Abonneren op Voorpagina-feed